Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong Thạnh, Giá Rai”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
7. Ấp 25.
 
==Lịch sử==
 
===Thời Pháp thuộc===
 
Năm [[1896]], hai tổng Long Thủy và Quảng Long cùng thuộc hạt tham biện [[Bạc Liêu]] có các làng trực thuộc như sau: Tổng Long Thủy trong đó có làng Phong Thạnh.
 
Ngày [[24 tháng 9]] năm [[1938]], quận Giá Rai được sáp nhập thêm tổng Long Thủy từ quận [[Cà Mau]] có thêm làng Phong Thạnh. Quận lỵ Giá Rai đặt tại làng Phong Thạnh thuộc tổng Long Thủy.
 
===Giai đoạn 1956-1976===
 
====Việt Nam Cộng hòa====
 
Ngày [[22 tháng 10]] năm [[1956]], quận Giá Rai chỉ còn một tổng là Long Thủy trong đó có xã Phong Thạnh.
 
Năm [[1976]], huyện lỵ là thị trấn Giá Rai, được thành lập do tách một phần nhỏ đất đai từ các xã Phong Thạnh và Long Điền.
 
===Từ năm 1976 đến nay===
 
Quyết định '''326-CP'''<ref name=CP326>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-326-CP-phan-vach-dia-gioi-huyen-va-thi-xa-tinh-Minh-Hai-vb57937t17.aspx Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ phê chuẩn (về nguyên tắc) việc phân vạch địa giới hành chính huyện Giá Rai thuộc tỉnh Minh Hải, huyện Giá Rai có 31 xã, 3 thị trấn: trong đó có xã Phong Thạnh.
 
Quyết định '''142-CP'''<ref name=CP142>[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-142-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-huyen-Gia-Rai-tinh-Minh-Hai/58012/noi-dung.aspx Quyết định 142-CP điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải]</ref> ngày 04 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải: Chia xã Phong Thạnh thành bốn xã lấy tên là xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Phú, xã Thạnh Bình và xã Phong Thạnh.
 
Quyết định '''183/QĐ-TCCP'''<ref>Quyết định 183/QĐ-TCCP điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải</ref> ngày 13 tháng 04 năm 1991 của Ban Tổ chức Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải: Sáp nhập xã Thạnh Hòa vào xã Phong Thạnh.
 
Ngày [[24 tháng 12]] năm [[2001]], [[Chính phủ Việt Nam]] ban hành Nghị định số 98/2001/NĐ-CP, chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện [[Đông Hải, Bạc Liêu|Đông Hải]] và Giá Rai<ref name="nd982001">[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-98-2001-ND-CP-chia-huyen-Gia-Rai-tinh-Bac-Lieu-thanh-hai-huyen-Dong-Hai-va-Gia-Rai-vb7393t11.aspx Nghị định 98/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai], Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.</ref>. Theo đó, xã Phong Thạnh thuộc huyện Giá Rai.
 
Ngày [[24 tháng 12]] năm [[2003]], [[Chính phủ Việt Nam]] ban hành Nghị định số 166/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu<ref name="nd1662003">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-166-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Gia-Rai-tinh-Bac-Lieu-6262.aspx Nghị định 166/2003/NĐ-CP thành lập xã thuộc huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu], Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.</ref>; theo đó, thành lập xã Phong Thạnh A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 3.800 ha diện tích tự nhiên và 9.271 nhân khẩu của xã Phong Thạnh.
 
Ngày [[11 tháng 5]] năm [[2015]], [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] ban hành Quyết định thành lập thị xã Giá Rai. Theo đó, xã Phong Thạnh thuộc thị xã Giá Rai.
 
==Chú thích==