Khác biệt giữa các bản “Bảng chữ cái Kirin”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| {{script|Cyrs|[[Kha (Kirin)|Х]]}} || {{script|Cyrs|[[Omega (Kirin)|Ѡ]]}} || {{script|Cyrs|[[Tse (Kirin)|Ц]]}} || {{script|Cyrs|[[Che (Kirin)|Ч]]}} || {{script|Cyrs|[[Sha (Kirin)|Ш]]}} || {{script|Cyrs|[[Shcha|Щ]]}} || {{script|Cyrs|[[Yer|Ъ]]}} || {{script|Cyrs|[[Yery|ЪІ]]}}<ref>Variant form ЪИ</ref> || {{script|Cyrs|[[soft sign|Ь]]}} || {{script|Cyrs|[[yat|Ѣ]]}} || {{script|Cyrs|[[Iotated A (Kirin)|Ꙗ]]}} || {{script|Cyrs|[[Iotated E (Kirin)|Ѥ]]}} || {{script|Cyrs|[[Yu (Kirin)|Ю]]}} || {{script|Cyrs|[[yus|Ѫ]]}} || {{script|Cyrs|[[yus|Ѭ]]}} || {{script|Cyrs|[[yus|Ѧ]]}} || {{script|Cyrs|[[yus|Ѩ]]}} || {{script|Cyrs|[[Ksi (Kirin)|Ѯ]]}} || {{script|Cyrs|[[Psi (Kirin)|Ѱ]]}} || {{script|Cyrs|[[Fita|Ѳ]]}} || {{script|Cyrs|[[Izhitsa|Ѵ]]}} || {{script|Cyrs|[[Koppa (Kirin)|Ҁ]]}}<ref name=Lunt>Lunt, Horace G. ''Old Church Slavonic Grammar, Seventh Edition'', 2001.</ref>
|}
{{Bảng Unicode chữ Cyrill}}
 
==Chú thích==
{{tham khảo|28em}}
 
{{DEFAULTSORT:Kirin}}

Trình đơn chuyển hướng