Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Tân, Vĩnh Châu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
'''Vĩnh Tân''' là một [[xã (Việt Nam)|xã]] thuộc [[thị xã (Việt Nam)|thị xã]] [[Vĩnh Châu]], [[tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]] [[Sóc Trăng]], [[Việt Nam]].
 
==Thành lập==
Quyết định 19/2006/QĐ-BTNMT<ref>{{Chú thích web | url = http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-19-2006-QD-BTNMT-Danh-muc-dia-danh-don-vi-hanh-chinh-Viet-Nam-the-hien-tren-ban-do/20459/noi-dung.aspx | tiêu đề = Quyết định 19/2006/QĐ | author = | ngày = | ngày truy cập = 23 tháng 7 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng năm 2006 chỉ rõ:
*Diện tích: 52,74&nbsp;km²
*Dân số: 12.900 người
 
== Địa lý ==

Trình đơn chuyển hướng