Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa Bình, Tam Nông (Đồng Tháp)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*Phía Đông giáp tỉnh [[Long An]]
*Phía Tây giáp xã [[Tân Công Sính]]
*Phía Nam giáp huyện [[Tháp Mười]] và xã [[Phú Cường, Tam Nông (Đồng Tháp)|Phú Cường]]
*Phía Bắc giáp huyện [[Tân Hồng]] và tỉnh [[Long An]].<ref name=NDCP102/>