Hòa Bình (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hòa Bình có thể là:

Địa danh[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

 • Huyện Hòa Bình, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông
 • Quận Hòa Bình, thành phố Thiên Tân
 • Quận Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Trinh Giang, địa cấp thị Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông
 • Nhai đạo Hòa Bình, thị xã Cao Bi Điếm, địa cấp thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Tùng Đài, địa cấp thị Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Đông Hà, thành phố Bao Đầu, Khu tự trị Nội Mông Cổ
 • Nhai đạo Hòa Bình, thành phố Ulan Hot, minh Hưng An, Khu tự trị Nội Mông Cổ
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Tuyền Sơn, địa cấp thị Từ Châu, tỉnh Giang Tô
 • Nhai đạo Hòa Bình, thị xã Mai Hà Khẩu, địa cấp thị Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Thiết Đông, địa cấp thị An Sơn, tỉnh Liêu Ninh
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Vọng Hoa, địa cấp thị Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Hải Châu, địa cấp thị Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Trương Điếm, địa cấp thị Truy Bác, tỉnh Sơn Đông
 • Nhai đạo Hòa Bình, quận Vạn Bách Lâm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây
 • Nhai đạo Hòa Bình, thành phố Tháp Thành, địa khu Tháp Thành, Châu tự trị Ili, Khu tự trị Tân Cương
 • Trấn Hòa Bình, thị xã Thiệu Vũ, địa cấp thị Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến
 • Trấn Hòa Bình, thị xã Chương Bình, địa cấp thị Long Nham, tỉnh Phúc Kiến
 • Trấn Hòa Bình, quận Lương Châu, địa cấp thị Vũ Uy, tỉnh Cam Túc
 • Trấn Hòa Bình, huyện Du Trung, địa cấp thị Lan Châu, tỉnh Cam Túc
 • Trấn Hòa Bình, quận Triều Dương, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông
 • Trấn Hòa Bình, huyện Đằng, địa cấp thị Ngô Châu, Khu tự trị Quảng Tây
 • Trấn Hòa Bình, huyện Huệ Thủy, Châu trự trị Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu
 • Trấn Hòa Bình, huyện Duyên Hà, địa cấp thị Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu
 • Trấn Hòa Bình, huyện tự trị Quỳnh Trung, tỉnh Hải Nam
 • Trấn Hòa Bình, huyện Thái Lai, địa cấp thị Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang
 • Trấn Hòa Bình, thị xã Ngũ Đại Liên Trì, địa cấp thị Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang
 • Trấn Hòa Bình, huyện Quế Dương, địa cấp thị Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam
 • Trấn Hòa Bình, quận Thanh Phố, địa cấp thị Hoài An, tỉnh Giang Tô
 • Trấn Hòa Bình, huyện Phần Tây, địa cấp thị Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây
 • Trấn Hòa Bình, huyện Trường Hưng, địa cấp thị Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang
 • Hương Hòa Bình, huyện Nhạc Tây, địa cấp thị An Khánh, tỉnh An Huy
 • Hương Hòa Bình, huyện Lũng Tây, địa cấp thị Định Tây, tỉnh Cam Túc
 • Hương Hòa Bình, huyện tự trị Long Thắng, địa cấp thị Quế Lâm, Khu tự trị Quảng Tây
 • Hương Hòa Bình, huyện tự trị Tam Giang, địa cấp thị Liễu Châu, Khu tự trị Quảng Tây
 • Hương Hòa Bình, quận Bích Giang, địa cấp thị Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu
 • Hương Hòa Bình, huyện Triệu Nguyên, địa cấp thị Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang
 • Hương Hòa Bình, quận Châu Huy, địa cấp thị Hành Dương, tỉnh Hồ Nam
 • Hương Hòa Bình, huyện Pháp Khố, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh
 • Hương Hòa Bình, huyện Hoàng Nguyên, địa cấp thị Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải
 • Hương Hòa Bình, huyện An Nhạc, địa cấp thị Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên
 • Hương Hòa Bình, huyện Nam Giang, địa cấp thị Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên
 • Hương Hòa Bình, huyện Tân Long, Châu tự trị Garzê, tỉnh Tứ Xuyên
 • Hương Hòa Bình, quận Đại An, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên
 • Hương Hòa Bình, huyện Vân Tiêu, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến

Đài Loan[sửa | sửa mã nguồn]

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên[sửa | sửa mã nguồn]

 • Huyện Hwapyong (Hòa Bình), tỉnh Chagang (Từ Giang)

Công trình, di tích[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân danh[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trương Hòa Bình ((sinh 1955), chính khách Việt Nam, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 • Nguyễn Hòa Bình (sinh 1958), chính khách Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]