Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông Ngàn”

 
Phường có diện tích 1,11&nbsp;km², dân số năm 2008 là 8.548 người<ref name=ND01/>, mật độ dân số đạt 7.701 người/km².
 
==Lịch sử==
Phần lớn địa bàn phường Đông Ngàn trước đây là thị trấn Từ Sơn, thị trấn huyện lỵ huyện Từ Sơn.
 
Ngày [[24 tháng 9]] năm [[2008]], Chính phủ ban hành Nghị định 01/NĐ-CP. Theo đó:
*Chuyển huyện Từ Sơn thành thị xã Từ Sơn
*Thành lập phường Đông Ngàn thuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 29,44 ha diện tích tự nhiên và 4.950 người của thị trấn Từ Sơn; 25,7 ha diện tích tự nhiên và 1.121 người của xã Đồng Nguyên; 39,6 ha diện tích tự nhiên và 2.477 người của xã Tân Hồng; 15,1 ha diện tích tự nhiên của xã Đình Bảng; 1,2 ha diện tích tự nhiên của xã Đồng Quang.
 
Sau khi thành lập, phường Đông Ngàn có 111,04 ha diện tích tự nhiên và 8.548 người.
 
==Di tích==