Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông Ngàn”

Phần lớn địa bàn phường Đông Ngàn trước đây là thị trấn Từ Sơn, thị trấn huyện lỵ huyện Từ Sơn.
 
Ngày [[24 tháng 9]] năm [[2008]], Chính phủ ban hành Nghị định 01/NĐ-CP<ref name=ND01>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Tu-Son-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Tu-Son-tinh-Bac-Ninh-71158.aspx|tựa đề=Nghị định 01/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó:
Ngày [[24 tháng 9]] năm [[2008]], Chính phủ ban hành Nghị định 01/NĐ-CP. Theo đó:
*Chuyển huyện Từ Sơn thành thị xã Từ Sơn
*Thành lập phường Đông Ngàn thuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 29,44 ha diện tích tự nhiên và 4.950 người của thị trấn Từ Sơn; 25,7 ha diện tích tự nhiên và 1.121 người của xã Đồng Nguyên; 39,6 ha diện tích tự nhiên và 2.477 người của xã Tân Hồng; 15,1 ha diện tích tự nhiên của xã Đình Bảng; 1,2 ha diện tích tự nhiên của xã Đồng Quang.