Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Du”

→‎Ham sắc hại thân: Sửa lỗi chính tả
Không có tóm lược sửa đổi
(→‎Ham sắc hại thân: Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Ham sắc hại thân==
Quách Bốc chiếm đóng kinh thành, lập con thứ của Cao Tông là [[Lý Thẩm|Lý Thầm]] lên ngôi. Phạm Du cùng Cao Tông chạy lên Quy Hóa, Thái tử Lý Sảm cùng mẹ và em gái chạy về Hải Ấp nương nhờ Trần Lý. Thấy con gái của Trần Lý là [[Linh Từ quốc mẫu|Trần Thị Dung]] có nhan sắc, Lý Sảm liền lấy làm vợ. Nhân đó Thái tử Sảm phong [[Trần Lý]] làm Minh Tự, Phạm NguDu làm Thượng phẩm phụng ngự, [[Tô Trung Từ]] làm Điện tiền Chỉ huy sứ.
 
Biết tin [[Lý Huệ Tông|Thái tử Sảm]] lập triều đình riêng và tự ý phong tước cho Trần Lý, Tô Trung Từ, [[Phạm Kính Ân|Phạm Ngu]]..., vua [[Lý Cao Tông]] ở Quy Hóa muốn đánh dẹp, bèn sai Phạm Du đi để liên lạc với họ Đoàn (Đoàn Thượng, Đoàn Văn Lôi) ở vùng Hồng để đánh dẹp, vì họ cùng Phạm Du từng có kết giao.