Đế quốc Ba Tư

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Phạm vi mở rộng của Đế quốc Achaemenes.
Phạm vi mở rộng của Đế quốc Parthia.
Phạm vi mở rộng của Đế quốc Sassanid

Đế quốc Ba Tư có thể đề cập đến: