.ba

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

.batên miền Internet quốc gia (ccTLD) dành cho Bosna và Hercegovina. Nó được quản lý bởi Trung tâm Thông tin từ xa Đại học.

Tham khảo[edit | edit source]

Liên kết ngoài[edit | edit source]