Bản mẫu:Cb-badcat

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Trước khi thêm một thể loại vào một bài viết, hãy đảm bảo rằng chủ thể của bài viết thực sự thuộc thể loại mà bạn đã chỉ định theo hướng dẫn phân loại của Wikipedia. Thể loại được thêm vào phải tồn tại và phải được chứng minh bằng nội dung có thể kiểm chứng của bài viết. Thể loại có thể bị xóa nếu được coi là không chính xác đối với chủ đề. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu

Cách dùng:

{{subst:Cb-badcat}}
{{subst:Cb-badcat|Article}} tham khảo một article cụ thể
{{subst:Cb-badcat|Article|Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay vì "Cảm ơn bạn"
{{subst:Cb-badcat||Văn bản bổ sung}} hoặc {{subst:Cb-badcat|2=Văn bản bổ sung}} cũng thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay cho "Cảm ơn bạn", nhưng không liên kết đến trang được quy định bởi article
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Cb-badcat}} thay vì {{Cb-badcat}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm article và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu article hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố article hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu article chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).