Bước tới nội dung

Bản mẫu:Cb-ew

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bạn có vẻ đang dính líu tới một vụ bút chiến. Điều này có nghĩa bạn đang liên tục thay đổi nội dung bài viết theo cách bạn muốn mặc dù nhiều thành viên khác đang không đồng ý. Bạn có thể thử [[Wikipedia:Consensus#In talk pages|bàn luận] với họ, để tránh những sửa đổi gây hại, và để tìm được sự đồng thuận, thay vì liên tục hồi sửa những sửa đổi của thành viên khác.

Điểm cần lưu ý:

  1. Bút chiến là một hành vi phá hoại, dù bạn đã thực hiện bao nhiêu lần hồi sửa đi chăng nữa;
  2. Không được bút chiến ngay cả khi bạn tin bạn là đúng.

Nếu bạn thấy rằng mình đang ở trong một cuộc bút chiến, hãy dùng trang thảo luận của bài viết để thảo luận về vấn đề và làm việc trên một phiên bản nhận được sự đồng thuận của các thành viên khác. Trong một số trường hợp, việc yêu cầu khóa trang tạm thời có thể giúp ích. Nếu bạn tham gia hay cổ vũ một vụ bút chiến, bạn có thể bị cấm sửa đổi.

Tài liệu bản mẫu

Cách dùng:

{{subst:Cb-ew}}
{{subst:Cb-ew|Article}} tham khảo một article cụ thể
{{subst:Cb-ew|Article|Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Cb-ew}} thay vì {{Cb-ew}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm article và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu article hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố article hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu article chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).

Xem thêm:

  • {{uw-ewsoft}} – phiên bản "nhẹ nhàng" hơn của bản mẫu cảnh cáo này