Bản mẫu:Chọn bản mẫu nhanh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hình ảnh[sửa mã nguồn]

[[Tập tin: | thumb | upright | right | alt= | caption ]]

Chú thích web[sửa mã nguồn]

<ref>{{chú thích web
 |url= 
 |tiêu đề= 
 |tác giả= 
 |ngày= 
 |website= 
 |nhà xuất bản= 
 |ngày truy cập= 
}}</ref>

Chú thích tạp chí[sửa mã nguồn]

<ref>{{chú thích tạp chí
 |họ 1= 
 |tên 1= 
 |họ 2= 
 |tên 2= 
 |năm= 
 |tiêu đề= 
 |tạp chí= 
 |cuốn= 
 |số= 
 |trang= 
 |nhà xuất bản= 
 |doi= 
 |url= 
 |ngày truy cập= 
}}</ref>

Chú thích sách (ngắn)[sửa mã nguồn]

<ref>{{chú thích sách
 |họ= 
 |tên= 
 |lk tác giả= 
 |tựa đề= 
 |nhà xuất bản= 
 |series= 
 |năm= 
 |doi= 
 |isbn= 
}}</ref>

Chú thích sách (mở rộng)[sửa mã nguồn]

<ref>{{chú thích sách
 |họ 1     = 
 |tên 1     = 
 |họ 2     = 
 |tên 2     = 
 |lk tác giả  = 
 |đồng tác giả = 
 |biên tập   = 
 |tựa đề    = 
 |dịch tựa đề  = 
 |url      = 
 |ngày truy cập = 
 |bản thứ    = 
 |series    = 
 |cuốn     = 
 |ngày tháng  = 
 |năm      = 
 |nhà xuất bản = 
 |nơi      = 
 |isbn     = 
 |doi      = 
 |trang     = 
 |chương    = 
}}</ref>

Chuyển đổi đơn vị[sửa mã nguồn]

Một giá trị:
{{convert|giá trị gốc|đơn vị gốc|đơn vị chuyển đổi|abbr=on}}
Dãy giá trị:
{{convert|giá trị gốc 1|dãy|giá trị gốc 2|đơn vị gốc|đơn vị chuyển đổi|abbr=on}}
Ví dụ:
{{convert|60|and|170|kg|lb|abbr=on}}
{{convert|18|°C|°F}}
{{convert|3.21|kg|lb}}

Biến hệ thống[sửa mã nguồn]

Ký hiệu Hiển thị
{{CURRENTWEEK}} 22
{{CURRENTDOW}} 4
{{CURRENTMONTH}} 05
{{CURRENTMONTHNAME}} tháng 5
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} tháng Năm
{{CURRENTDAY}} 30
{{CURRENTDAYNAME}} Thứ năm
{{CURRENTYEAR}} 2024
{{CURRENTTIME}} 19:10
{{NUMBEROFARTICLES}} 1.293.548
{{NUMBEROFPAGES}} 19.471.160
{{NUMBEROFUSERS}} 955.114
{{PAGENAME}} Chọn bản mẫu nhanh
{{NAMESPACE}} Bản mẫu
{{REVISIONID}} -
{{REVISIONUSER}} Thuyhung2112
{{localurl:pagename}} /wiki/Pagename
{{localurl:Wikipedia:Chỗ thử|action=edit}} /w/index.php?title=Wikipedia:Ch%E1%BB%97_th%E1%BB%AD&action=edit
{{fullurl:pagename}} //vi.wikipedia.org/wiki/Pagename
{{fullurl:pagename|chuỗi_truy_vấn}} //vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagename&chuỗi_truy_vấn
{{SERVER}} //vi.wikipedia.org
{{ns:index}} ví dụ '{{ns:1}}' tên đầy đủ của không gian tên, ví dụ 'Thảo luận'
{{SITENAME}} Wikipedia

Gọi lại chú thích đã đặt tên[sửa mã nguồn]

<ref name="TÊN CHÚ THÍCH" />

Quote[sửa mã nguồn]

{{quote |text= |sign= }}

Blockquote[sửa mã nguồn]

<blockquote>
<p>ĐOẠN QUOTE</p>
<p>TÊN, NGUỒN, TRÍCH DẪN</p>
</blockquote>

Về[sửa mã nguồn]

(Trang này viết về CHỦ ĐỀ 1. Đối với các định nghĩa khác, xem Về (định hướng).)
{{Về|CHỦ ĐỀ 1}}
(Trang này viết về CHỦ ĐỀ 1. Đối với các định nghĩa khác, xem TRANG 2.)
{{Về|CHỦ ĐỀ 1||TRANG 2}}
(Trang này viết về CHỦ ĐỀ 1. Đối với CHỦ ĐỀ 2, xem TRANG 2.)
{{Về|CHỦ ĐỀ 1|CHỦ ĐỀ 2|TRANG 2}}
(Trang này viết về CHỦ ĐỀ 1. Đối với CHỦ ĐỀ 2, xem TRANG 2. Đối với CHỦ ĐỀ 3, xem TRANG 3. Đối với CHỦ ĐỀ 4, xem TRANG 4. Đối với CHỦ ĐỀ 5, xem TRANG 5.)
{{Về|CHỦ ĐỀ 1|CHỦ ĐỀ 2|TRANG 2|CHỦ ĐỀ 3|TRANG 3|CHỦ ĐỀ 4|TRANG 4|CHỦ ĐỀ 5|TRANG 5}}

Bảng (không có đường biên)[sửa mã nguồn]

{|
|-
! scope="col" |CỘT 1
! scope="col" |CỘT 2
|-
|HÀNG 1
|HÀNG 1/CỘT 2
|-
|HÀNG 2
|HÀNG 2/CỘT 2
|}

Bảng (wikitable)[sửa mã nguồn]

{| class="wikitable"
|-
! scope="col" |CỘT 1
! scope="col" |CỘT 2
|-
|HÀNG 1
|HÀNG 1/CỘT 2
|-
|HÀNG 2
|HÀNG 2/CỘT 2
|}

Bảng thu gọn được (mặc định ở dạng thu gọn)[sửa mã nguồn]

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: left;margin:0px;"
|- 
! style="width:20em;" |CỘT 1
! style="width:20em;" |CỘT 2
|- 
|HÀNG 1
|HÀNG 1/CỘT 2
|-
|HÀNG 2
|HÀNG 2/CỘT 2
|-
|}

Chia cột[sửa mã nguồn]

{{col-begin|width=100%}}
{{col-break|width=}} 
{{col-end}}

Liên kết liên wiki[sửa mã nguồn]

Dự án Dạng viết tắt
Wikimedia Commons [[commons:]]
Wikipedia [[w:]]
Wiktionary [[wikt:]]
Wikibooks [[b:]]
Wikisource [[s:]]
Wikispecies [[species:]]
Metawiki [[m:]]
MediaWiki [[mw:]]

Bản mẫu phản ứng phá hoại[sửa mã nguồn]

 * {{thế:cb-ph1|tên trang}} ~~~~ (phá hoại/thử nghiệm do vô ý)
 * {{thế:cb-xóa1|tên trang}} ~~~~ (xóa nội dung do vô ý)
 * {{thế:cb-ph2|tên trang}} ~~~~ (phù hợp đối với nội dung vô nghĩa hoặc gây hại do cố ý)
 * {{thế:cb-xóa2|tên trang}} ~~~~ (dạng khác đối với xóa nội dung)
 * {{thế:cb-ph3|tên trang}} ~~~~ ("đề nghị dừng", sử dụng sau cảnh báo mức 2)
 * {{thế:cb-xóa3|tên trang}} ~~~~ (đề nghị dừng xóa nội dung)
 * {{thế:cb-ph4|tên trang}} ~~~~ (cảnh báo cuối cùng đối với hành vi phá hoại)
 * {{thế:cb-xóa4|tên trang}} ~~~~ (cảnh báo cuối cùng đối với hành vi xóa nội dung)
 * {{thế:cb-ph4im|tên trang}} ~~~~ (cảnh báo duy nhất; đối với hành vi phá hoại nghiêm trọng)
 * {{thế:cb-xóa4im|tên trang}} ~~~~ (cảnh báo duy nhất; đối với việc tẩy trống nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn)

Chú thích số trang[sửa mã nguồn]

{{rp|page=}}
Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

Bạn được phép sao chép bản mẫu này tùy ý. Bạn có thể sao chép và dán mã nguồn lên trang thành viên, hoặc chỉ việc dán {{Chọn bản mẫu nhanh}}

Tùy chọn đóng mở

Trạng thái hiển thị ban đầu: hiện tại mặc định là collapsed

Để thiết lập trạng thái hiển thị ban đầu của bản mẫu, sử dụng tham số |state= như sau:

 • |state=collapsed: {{Chọn bản mẫu nhanh|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là thu gọn về thanh tiêu đề
 • |state=expanded: {{Chọn bản mẫu nhanh|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở, nghĩa là hiện ra đầy đủ
 • |state=autocollapse: {{Chọn bản mẫu nhanh|state=autocollapse}}
  • hiển thị bản mẫu thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một hoặc nhiều {{hộp điều hướng}}, {{thanh bên}}, hay các bảng khác trên trang cũng có thuộc tính đóng mở
  • hiển thị bản mẫu đầy đủ nếu không có mục nào khác trên trang có thuộc tính đóng mở

Nếu tham số không được chỉ định, trạng thái hiển thị mặc định ban đầu của bản mẫu sẽ là collapsed (xem tham số |state= trong mã bản mẫu).