Bản mẫu:Về

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

  • {{Về|CHỦ ĐỀ}}
  • {{Về|CHỦ ĐỀ|CHỦ ĐỀ 1}}
  • {{Về|CHỦ ĐỀ|CHỦ ĐỀ 1|TRANG 1}}
  • {{Về|CHỦ ĐỀ||TRANG 1}}

Dữ liệu bản mẫu[sửa mã nguồn]

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Về

Bản mẫu này cung cấp cờ ngắn ở đầu trang với văn bản “Trang này viết về … Đối với các định nghĩa khác …”.

Tham số bản mẫu

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Miêu tả trang 1

Chủ đề của trang chứa bản mẫu này (“Trang này viết về …”)

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi bắt buộc
Miêu tả trang khác 1 2

Chủ đề của trang khác đầu tiên. Nếu không đặt hoặc để trống, mặc định là “Đối với các định nghĩa khác”.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tên trang khác 1 3

Tên của trang khác đầu tiên. Nếu không đặt, mặc định là “[tên trang] (định hướng)”.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Miêu tả trang khác 2 4

Chủ đề của trang khác thứ hai. Nếu không đặt hoặc để trống, mặc định là “Đối với các định nghĩa khác”.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tên trang khác 2 5

Tên của trang khác thứ hai. Nếu không đặt, mặc định là “[tên trang] (định hướng)”.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn

Xem thêm[sửa mã nguồn]