Bước tới nội dung

Bản mẫu:Xem thêm

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để tạo hatnotes để chỉ đến một số lượng nhỏ các bài viết liên quan khác tại phía đầu mục từ để cho biết các thông tin liên quan khác có trong mục bài mà người đọc nên xem. Dựa theo Wikipedia:Cẩm nang biên soạn/Bố cục. Nó sẽ như thế này khi thêm vào bài:

Không sử dụng bản mẫu này lồng bên trong mục Xem thêm ở cuối bài viết, hoặc để liên kết đến các bài viết hoặc phần phụ khác của cùng một bài viết trong văn bản bài viết thông thường. Trường hợp các phần phụ được liên kết đến, dùng Bản mẫu:Section link sẽ thích hợp hơn trong mục này.

Tham khảo các ví dụ bên dưới để xem bản mẫu xử lý các mục tiêu liên kết có chứa các liên kết phần và dấu phẩy.

Sử dụng

{{Xem thêm|Tên bài viết}}
Ví dụ: {{Xem thêm|Điện ảnh Việt Nam}}. Kết quả:
Ví dụ: {{Xem thêm|Thơ mới|Tân nhạc}}. Kết quả:

Lỗi

Nếu không có tên trang nào được cung cấp, bản mẫu sẽ xuất ra thông báo sau với wikilink (trợ giúp) chỉ vào phần rất Lỗi này:

  • Lỗi: không có tên trang được chỉ định (trợ giúp).

Nếu bạn thấy thông báo lỗi này, đó là vì một trong ba lý do:

  1. Không có tham số nào được chỉ định (mã bản mẫu là {{Xem thêm}} không có ký tự cũng như trang bài viết nào để liên kết đến). Xin dùng {{Xem thêm|Tên Trang}} thay thế.
  2. Một số tham số đã được chỉ định, nhưng không có tên trang nào được đưa vào mà lại có mã không phải là tên trang. Ví dụ: văn Bản mẫu {{Xem thêm|selfref=yes}} sẽ tạo ra lỗi. Dùng đúng trường đã được chỉ định.
  3. Một tên trang đã được chỉ định, nhưng nó chứa một dấu bằng ("="). Dấu bằng có ý nghĩa đặc biệt trong mã bản mẫu và do đó, nó không thể được sử dụng trong các tham số bản mẫu không chỉ định tên tham số. Ví dụ: mã bản mẫu {Xem thêm|1+1=2|2+2=4}} sẽ tạo ra lỗi. Để khắc phục điều này, bạn có thể chỉ định rõ tên tham số bằng cách sử dụng 1=, 2, etc., trước tên trang, như thế này: {{Xem thêm |1=1+1=2|2=2+2=4}}.

Nếu bạn thấy thông báo lỗi này và không chắc chắn phải làm gì, vui lòng gửi tin nhắn trên bàn trợ giúp (WP: HD) và ai đó sẽ có thể giúp bạn.

Để xem danh sách các wikilinks đến các bài viết có thông báo lỗi này, hãy xem bảo trì danh mụcThể loại:Các bản mẫu Hatnote có lỗi.

Xem thêm