Bước tới nội dung

Bản mẫu:WikiIPA

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Định danh ngôn ngữ để liên kết với key cho một ngôn ngữ cụ thể, ví dụ:

{{WikiIPA|tiếng Pháp}}

cho ra kết quả:

Nếu tên trang con key khác tên ngôn ngữ, thêm tham số thứ hai, ví dụ:

{{WikiIPA|Urdu|tiếng Hindi và Urdu}}

cho ra kết quả: