Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Chính

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Căn bản

{{Chính|Tên bài viết chi tiết}}

Các thông số

{{Chính|Tên bài viết chi tiết 1|Tên bài viết chi tiết 2|Tên bài viết chi tiết 3|...|l1=Tên hiển thị bài 1|l2=Tên hiển thị bài 2|l3=Tên hiển thị bài 3|...}}
Ví dụ:
  • {{Bài chi tiết|Điện ảnh Việt Nam}}. Kết quả:
Bài chi tiết: Điện ảnh Việt Nam
  • {{Bài chi tiết|Thơ mới|Tân nhạc}}. Kết quả:
Bài chi tiết: Thơ mớiTân nhạc
  • {{Chính|Thánh Kinh#Kinh Thánh Cơ Đốc giáo|l1=Thánh Kinh Kitô giáo}}. Kết quả:
Bài chi tiết: Thánh Kinh Kitô giáo
  • {{Chính|Anime#Lịch sử|Manga#Lịch sử|l1=Lịch sử Anime|l2=Nguồn gốc Manga}}. Kết quả:

Xem thêm