Bản mẫu:Bài chính thể loại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này dùng trong các trang thể loại để tạo một liên kết đến bài viết chủ đề của thể loại đó.

Cách sử dụng

Nếu tên bài viết cần liên kết trùng với tên thể loại (đây là trường hợp đa số):

Bản mẫu có thể nhận thêm một tham số nếu tên của bài viết chủ đề (bài viết cần đặt liên kết) khác với tên thể loại:

  • {{Bài chính thể loại|1}}

Liên kết đến nhiều bài

  • {{Bài chính thể loại|1|2}}
  • {{Bài chính thể loại|1|2|3}}

Tham số lỗi thời

Các tham số {{{1l}}}, {{{2l}}}, {{{3l}}},... trước đây dùng để thay đổi văn bản hiển thị cho liên kết, nay không nên được sử dụng và nên được loại bỏ khỏi bản mẫu nếu gặp phải.

Xem thêm