Bản mẫu:IPA

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

  • {{IPA|/ˈkærəktɚz/}}
  • {{IPA|/[[character|ˈkærəktɚz]]/}}

sẽ ra

/ˈkærəktɚz/
/ˈkærəktɚz/

Xem thêm