Bản mẫu:Col-float

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Side-by-side columns, based on CSS float.

This has the advantage of more cross-device-accessible behaviour, as (unlike HTML <table>s) they will wrap on display windows too narrow to show them side-by-side.

Bản mẫu cột
Col-Break
{{Col-begin}}Start
{{Col-break}}Break
{{Col-end}}End
Col-float
{{Col-float}}Start
{{Col-float-break}}Break
{{Col-float-end}}End
Columns-start
{{Columns-start}}Start
{{Column}}Break
{{Columns-end}}End


Bản mẫu đoạn (từ Hydrolastic)[sửa mã nguồn]

Đối với {{Col-float-break}}[sửa mã nguồn]

Cars using the Hydrolastic suspension system
Cars using the Hydragas suspension system
{{col-float}}
;Cars using the [[Hydrolastic]] suspension system:
* [[BMC ADO16|BMC 1100]]
* [[Mini]] (từ năm 1964 đến năm 1971)
* [[Austin America]] (từ năm 1968 đến năm 1971)
* [[Austin 1800]]
* [[Austin Maxi]] (cho đến tháng 3 năm 1978)
* [[Austin 3-Litre]]
* [[MG 1100]] (từ năm 1962 đến năm 1968)
{{col-float-break}}
;Cars using the [[Hydragas]] suspension system:
* [[Austin Ambassador]]
* [[Leyland Princess|Princess]]
* [[Austin Allegro]]
* [[Austin Maxi]] (từ tháng 3 năm 1978 trở về sau)
* [[Austin Metro]]
* [[Rover Metro]]
* [[Rover P4#P4 100|Rover 100]]
{{col-float-end}}

Đối với tham số numbered[sửa mã nguồn]

Cars using the Hydrolastic suspension system
Cars using the Hydragas suspension system
{{col-float
|1=
;Cars using the [[Hydrolastic]] suspension system:
* [[BMC ADO16|BMC 1100]]
* [[Mini]] (từ năm 1964 đến năm 1971)
* [[Austin America]] (từ năm 1968 đến năm 1971)
* [[Austin 1800]]
* [[Austin Maxi]] (cho đến tháng 3 năm 1978)
* [[Austin 3-Litre]]
* [[MG 1100]] (từ năm 1962 đến năm 1968)
|2=<nowiki/>
;Cars using the [[Hydragas]] suspension system:
* [[Austin Ambassador]]
* [[Leyland Princess|Princess]]
* [[Austin Allegro]]
* [[Austin Maxi]] (từ tháng 3 năm 1978 trở về sau)
* [[Austin Metro]]
* [[Rover Metro]]
* [[Rover P4#P4 100|Rover 100]]
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Column-generating template families[sửa mã nguồn]

Gia đình Kiểu
Handles wiki
 table code?dagger
Bản mẫu bắt đầu Phân chia cột Bản mẫu kết thúc
"Col" Table {{Col-begin}}
hoặc {{Col-begin-small}}
{{Col-break}}
{{Col-2}} .. {{Col-5}}
{{Col-end}}
"Columns" Table Không {{Columns}}
"Col-float" CSS float {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns-start" CSS float {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" CSS columns {{Div col}}
– {{Columns-list}} (wrapper)
{{Div col end}}

dagger I.e., can the columns handle the wiki markup {| | || |- |} used to create tables? If not, templates that produce these elements (such as {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}) and/or HTML tags (<table>...</table>, <tr>...</tr>, etc.) will need to be used instead.