Bản mẫu:Columns

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Columns}} may be used to create up to ten columns across a page.

Cú pháp[sửa mã nguồn]

Values for col1 and col2, i.e. the contents of the first and second columns, are expected.

{{Columns
| màu nền =  <!-- Background (default is none) -->
| kiểu   =  <!-- Use to add extra overall CSS styling -->
| colwidth =   <!-- Width of each column (default 15.0em) -->
| gapbetween =  <!-- Gap (gutter) between each column (default 1.25em) -->
| col1width =  <!-- Use to set a custom width for col1 -->
| col1 =     <!-- (REQUIRED) First column's contents -->
| col2width =  <!-- Use to set a custom width for col2 (and so on) -->
| col2 =     <!-- (REQUIRED) Second column's contents -->
| col3width = 
| col3 = 
...
| col10width = 
| col10 = 
}}

The parameters  colstyle  and  col1style  to  col10style  may also be used to tailor all and/or individual columns' CSS styling.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Columns
| col1 = This is a simple application of the columns template, demonstrating the default column widths
| col2 = and gaps between columns. See the next example for a more customized use of the template.
}}
Kết quả{{Columns |màu nền=beige |colwidth=8.5em |gap<!--between-->=3.25em

| col1 =
* These
* columns
* are
* more
* complex

| col2 =
The<br />background<br />is<br />beige

| col3 =
; Each : column
; is  : 8.5 [[Em (typography)|''em'']]
; wide

| col4 =
{{{!}}
!colspan="2"{{!}} and
{{!-}}
{{!}} the {{!!}} gap
{{!-}}
{{!}}colspan="2"{{!}} between
{{!-}}
{{!}} each {{!!}} is
{{!-}}
!colspan="2" align="center"{{!}} 3.25 ''em''
{{!}}}
}}
Kết quả

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Gia đình bản mẫu tạo ra cột[sửa mã nguồn]

Gia đình Loại
Xử lý mã
 bảng wiki?dagger
Bản mẫu bắt đầu Phân chia cột Bản mẫu kết thúc
"Col" Bảng {{Col-begin}},
{{Col-begin-fixed}} hoặc
{{Col-begin-small}}
{{Col-break}} hoặc
{{Col-2}} .. {{Col-5}}
{{Col-end}}
"Col-float" CSS float {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns" Bảng Không {{Columns}}
"Columns-list" Các cột CSS {{Columns-list}} (bao bọc)
"Columns-start" CSS float {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" Các cột CSS {{Div col}} {{Div col end}}

dagger Tức là, các cột có thể xử lý đánh dấu wiki {| | || |- |} được sử dụng để tạo bảng? Nếu không, các mẫu tạo ra các phần tử này (chẳng hạn như {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}) và/hoặc thẻ HTML (<table>...</table>, <tr>...</tr>, v.v.) sẽ cần được sử dụng thay thế.