Bản mẫu:Multicol

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:MultiCol)
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

{{Multicol|[chiều rộng tổng cộng]|[khoảng cách giữa các cột]}}
...
{{Multicol-break}}
...
{{Multicol-break}}
...
(vân vân)
{{Multicol-end}}

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Mặc định các cột sẽ có bề rộng bằng nhau, align về phía bên trái, giữa các cột có một khoảng trống 20 pixel.

{{Multicol}}
Đoạn văn bản sẽ xuất hiện ở cột thứ nhất.
{{Multicol-break}}
Đoạn văn bản thứ hai.
{{Multicol-break}}
Một đoạn văn bản nữa.
{{Multicol-end}}

Đoạn văn bản sẽ xuất hiện ở cột thứ nhất.

Đoạn văn bản thứ hai.

Một đoạn văn bản nữa.

Bề rộng của toàn bộ bảng có thể được thay đổi bằng cách gán giá trị cho tham số không tên đầu tiên của {{Multicol}}. Có thể nhập % bề rộng của trang (50%), hoặc giá trị cố định nào đó (60em). Ví dụ:

{{Multicol|50%}}
Đoạn văn bản sẽ xuất hiện ở cột thứ nhất.
{{Multicol-break}}
Đoạn văn bản thứ hai.
{{Multicol-break}}
Một đoạn văn bản nữa.
{{Multicol-end}}

Đoạn văn bản sẽ xuất hiện ở cột thứ nhất.

Đoạn văn bản thứ hai.

Một đoạn văn bản nữa.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu dùng để tạo cột[sửa mã nguồn]

Họ bản mẫu Loại Hỗ trợ
bảng wiki?dagger
Bắt đầu cột Ngắt giữa các cột Kết thúc cột
"Col-begin" Table {{Col-begin}}
hoặc {{Col-begin-small}}
{{Col-break}}
{{Col-end}}
hoặc {{End}}
"Columns" Table Không {{Columns}}
"Multicol" Table Không {{Multicol}} {{Multicol-break}} {{Multicol-end}}
"Col-float" CSS float {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns-start" CSS float {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" CSS columns {{Div col}}
– {{Columns-list}}
{{Div col end}}

daggernghĩa là họ bản mẫu này có hoạt động được cùng với các mã wiki {| | || |- |} được dùng để tạo bảng không? Nếu không, để tạo bảng, bạn cần phải dùng các bản mẫu thay thế {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}; hoặc các thẻ HTML <table>...</table>, <tr>...</tr>….