Bản mẫu:Starbox begin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{name}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này là một phần của nhóm bản mẫu được sử dụng để hiển thị thông tin về một ngôi sao cụ thể. Danh sách phải luôn có {{Starbox begin}} là phần đầu tiên trong danh sách, và {{Starbox end}} là phần cuối cùng trong danh sách. Bản mẫu cụ thể này có thể được sử dụng như sau:

{{Starbox begin
| name = <!--Tên của một ngôi sao hoặc tên của hệ sao (nếu từ hai ngôi sao trở lên)-->
}}

Nếu tham số name không được ghi rõ, thì tham số này sẽ được mặc định là tiêu đề của bài viết. Do đó, đối với hầu hết các ngôi sao, cách sử dụng sau đây sẽ đủ:

{{Starbox begin}}

Các bản mẫu sau đây được sử dụng cùng nhau và thường được đặt theo thứ tự liệt kê bên dưới.

{{Starbox begin}}
{{Starbox image}}
{{Starbox observe}}
{{Starbox observe 2s}}
{{Starbox observe 3s}}
{{Starbox character}}
{{Starbox astrometry}}
{{Starbox orbit}}
{{Starbox detail}}
{{Starbox relpos}}
{{Starbox catalog}}
{{Starbox reference}}
{{Starbox sources}}
{{Starbox end}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]