Bản mẫu:Str sub old

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{str_sub|chữ|bắt đầu|chiều dài}} = Substring of chữ starting at bắt đầu and containing chiều dài characters. Base 0: the first character is numbered 0, and so on, e.g. {{str_sub|20090624130510|8|2}} returns the 2 characters starting at the 9th, i.e. "13"

Xem thêm