Bản mẫu:Str right

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{str right|<string>|<offset>}}

Gives the characters from <offset> to the end of the string.

A negative <offset> is treated the same as zero, which simply returns the original string.

If <offset> is longer than <string> then this returns an empty string.

If <offset> is invalid, empty or undefined, this template goes berserk, so please avoid.

Các ví dụ

  • {{str right |Lorem ipsum dolor sit amet |10}} → m dolor sit amet
  • {{str right |Lorem ipsum dolor sit amet |1}} → orem ipsum dolor sit amet
  • {{str right |Lorem ipsum dolor sit amet |0}} → Lorem ipsum dolor sit amet
  • {{str right |123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.1 |99}} → .1

Xem thêm