Bản mẫu:Trim

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này cắt khoảng trắng từ một chuỗi. Chuỗi phải được truyền dưới dạng tham số không tên đầu tiên. Bạn có thể thay thế bản mẫu đó - nghĩa là, nếu được sử dụng như {{thế:trim}}, kết quả wikicode là "sạch".

Cách sử dụng

{{trim|text}} = text with any leading or trailing whitespace removed.

Ví dụ

  • "{{trim| abc }}" sẽ cho ra "abc"

Xem thêm