Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Trim

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template trims whitespace from a string. The string should be passed as the first unnamed parameter. You may substitute this template - that is, if used as {{thế:trim}}, the resulting wikicode is "clean".

Cách sử dụng

{{trim|text}} = text with any leading or trailing whitespace removed.

Ví dụ

  • "{{trim| abc}}" kết quả "abc"

Xem thêm