Bản mẫu:Str rightc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Str rightmost)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{str rightc|<string>|<count>}}
{{str rightc|<string>|<count>|<result if empty>}}

Gives a substring of length <count> characters from the right-side end of the string, or, if provided, returns <result if empty> when string is empty.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

  • {{str rightc |Lorem ipsum dolor sit amet |10}} → r sit amet
  • {{str rightc |Lorem ipsum dolor sit amet |1}} → t
  • {{str rightc |Lorem ipsum dolor sit amet |0}}
  • {{str rightc | |1 |string is empty}} → string is empty
  • {{str rightc |123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.1 |99}} → 3456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.1

Xem thêm[sửa mã nguồn]