Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin đĩa đơn

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này đã được thay thế thành {{Thông tin bài hát}}. Vui lòng sử dụng bản mẫu này thay cho {{Thông tin đĩa đơn}}. Bản mẫu này được giữ lại để tránh các bài viết cũ hiển thị sai.