Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thể loại Commons nội dòng

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tư liệu liên quan tới Thể loại Commons nội dòng tại Wikimedia Commons

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích

Bản mẫu này có thể được sử dụng để tạo liên kết đến thể loại Commons. Nó được thiết kế để sử dụng trong phần "liên kết ngoài" của bài viết.

Sử dụng

* {{Thể loại Commons nội dòng|Ursus maritimus}}

sẽ ra:


* {{Thể loại Commons nội dòng|Ursus maritimus|Polar bears}}

sẽ ra:


* {{Thể loại Commons nội dòng|Ursus maritimus|''Ursus maritimus''}}

sẽ ra:

TemplateData

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thể loại Commons nội dòng

Bản mẫu này tạo một liên kết đến một thể loại trên Commons.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên thể loại1

Tên của thể loại Commons mà bản mẫu này sẽ liên kết đến. Nếu không có giá trị nào được cung cấp, thuộc tính Wikidata P373 hoặc tên trang sẽ được sử dụng theo mặc định.

Chuỗi dàitùy chọn
Hiển thị văn bản2

Văn bản hiển thị có liên kết cho người dùng. Nếu không có giá trị nào được cung cấp, nó sẽ mặc định là tên thể loại hoặc tên trang, theo thứ tự.

Chuỗi dàitùy chọn
nowrapnowrap

Dừng văn bản của thể loại chung bao bọc

Chuỗi dàitùy chọn
lcfirstlcfirst

Hiển thị chữ cái đầu tiên dưới dạng chữ thường

Chuỗi dàitùy chọn


Xem thêm