Bản mẫu:Thể loại bảo trì

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này nên được đặt ở đầu của thể loại được sử dụng trong việc quản lý Wikipedia hơn là một phần của bách khoa toàn thư - cho ví dụ, ở đầu Thể loại:Quản lý Wikipedia.

Các tham số[sửa mã nguồn]

Các mô tả sau đây giả định bản mẫu là được nhúng trên một trang trong không gian tên Thể loại.

|viết tắt= Enables (a?) shortcut(s?) to the category to be displayed by the template...
("{{{s[hortcut]1}}}" "{{{s[hortcut]2}}}" "{{{s[hortcut]3}}}" "{{{s[hortcut]4}}}" "{{{s[hortcut]5}}}"...?)
|ẩn=true/yes/on Causes the template to hide the page (the category), add it to Thể loại:Thể loại ẩn and to include a {{Thể loại ẩn}}-style message.
|theo dõi=true/yes/on Causes the template to add the page (the category) to Thể loại:Thể loại theo dõi and include a {{Thể loại theo dõi}}-style message.1
To add a short description of the tracking category after the message, use |mô tả=[short description].
|chứa=true/yes/on Causes the template to add the page (the category) to Thể loại:Thể loại chứa and include a {{Thể loại chứa}}-style message.2
{{{1}}}  (first unnamed parameter) Anything supplied as the template's first unnamed parameter will be placed immediately below it under the heading "Mô tả".

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{thể loại Wikipedia |viết tắt=CAT:WCAT |ẩn=true
|theo dõi=true |mô tả=Thể loại này theo dõi các trang được đánh dấu với {{tl|Cần chú thích}}.
| [ ''Văn bản cung cấp mô tả chi tiết hơn về thể loại'' ]
}}
Kết quả

Mô tả: [ Văn bản cung cấp mô tả chi tiết hơn về thể loại ]

Bản mẫu đầu trang thể loại khác[sửa mã nguồn]