Bước tới nội dung

Khu tự quản của Slovenia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Slovenia được chia thành các khu tự quản (tính đến năm 2006)

Slovenia được chia thành 211 khu tự quản (občine, số ít  – občina), trong đó có 11 khu tự quản có địa vị đô thị.

Tiếng Slovenia là ngôn ngữ chính thức của tất cả các khu tự quản. Tiếng Hungary là ngôn ngữ chính thức thứ hai của 3 khu tự quản trong vùng Prekmurje là Dobrovnik (Dobrónak), Hodoš (Hodos) và Lendava (Lendva). Tiếng Ý là ngôn ngữ chính thức thứ hai của 3 khu tự quản trong vùng Slovenian Littoral là Izola (Isola), Koper (Capodistria) và Piran (Pirano).

Danh sách các khu tự quản của Slovenia[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 2011, Slovenia được chia thành 211 khu tự quản trong đó có 11 khu tự quản có địa vị đô thị (viết bằng chữ đậm).

Mã ISO 3166-2 Tên tiếng Anh Tên tiếng Slovenia Trụ sở Dân số (2013) [1]
SI-001 Ajdovščina Občina Ajdovščina Ajdovščina 18955
Ankaran Občina Ankaran Ankaran/Ancarano 3239
SI-195 Apače Občina Apače Apače 3610
SI-002 Beltinci Občina Beltinci Beltinci 8302
SI-148 Benedikt Občina Benedikt Benedikt 2430
SI-149 Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli 1404
SI-003 Bled Občina Bled Bled 8171
SI-150 Bloke Občina Bloke Nova Vas 1584
SI-004 Bohinj Občina Bohinj Bohinjska Bistrica 5206
SI-005 Borovnica Občina Borovnica Borovnica 3992
SI-006 Bovec Občina Bovec Bovec 3195
SI-151 Braslovče Občina Braslovče Braslovče 5409
SI-007 Brda Občina Brda Dobrovo 5734
SI-008 Brezovica Občina Brezovica Brezovica pri Ljubljani 11620
SI-009 Brežice Občina Brežice Brežice 24285
SI-152 Cankova Občina Cankova Cankova 1889
SI-011 Celje Mestna občina Celje Celje 48675
SI-012 Cerklje na Gorenjskem Občina Cerklje na Gorenjskem Cerklje na Gorenjskem 7243
SI-013 Cerknica Občina Cerknica Cerknica 11268
SI-014 Cerkno Občina Cerkno Cerkno 4786
SI-152 Cerkvenjak Občina Cerkvenjak Cerkvenjak 2009
SI-196 Cirkulane Občina Cirkulane Cirkulane 2312
SI-015 Črenšovci Občina Črenšovci Črenšovci 4052
SI-016 Črna na Koroškem Občina Črna na Koroškem Črna na Koroškem 3473
SI-017 Črnomelj Občina Črnomelj Črnomelj 14629
SI-018 Destrnik Občina Destrnik Destrnik 2582
SI-019 Divača Občina Divača Divača 3896
SI-154 Dobje Občina Dobje Dobje pri Planini 968
SI-020 Dobrepolje Občina Dobrepolje Dobrepolje 3938
SI-155 Dobrna Občina Dobrna Dobrna 2195
SI-021 Dobrova–Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec Dobrova 7539
SI-156 Dobrovnik Občina Dobrovnik Dobrovnik/Dobronak 1319
SI-022 Dol pri Ljubljani Občina Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani 5666
SI-157 Dolenjske Toplice Občina Dolenjske Toplice 3398
SI-023 Domžale Občina Domžale 34455
SI-024 Dornava Občina Dornava 2907
SI-025 Dravograd Občina Dravograd 8989
SI-026 Duplek Občina Duplek Spodnji Duplek 6746
SI-027 Gorenja Vas–Poljane Občina Gorenja vas - Poljane 7307
SI-028 Gorišnica Občina Gorišnica 4035
SI-207 Gorje Občina Gorje 2874
SI-029 Gornja Radgona Občina Gornja Radgona 8576
SI-030 Gornji Grad Občina Gornji Grad 2650
SI-031 Gornji Petrovci Občina Gornji Petrovci 2136
SI-158 Grad Občina Grad 2216
SI-032 Grosuplje Občina Grosuplje 19719
SI-159 Hajdina Občina Hajdina 3736
SI-160 Hoče–Slivnica Občina Hoče - Slivnica 11189
SI-161 Hodoš Občina Hodoš Hodoš/Hodos 375
SI-162 Horjul Občina Horjul 2909
SI-034 Hrastnik Občina Hrastnik 9713
SI-035 Hrpelje-Kozina Občina Hrpelje - Kozina Hrpelje 4303
SI-036 Idrija Občina Idrija Idrija 11938
SI-037 Ig Občina Ig 7016
SI-038 Ilirska Bistrica Občina Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica 13866
SI-039 Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica 15810
SI-040 Izola Občina Izola Izola/Isola 15952
SI-041 Jesenice Občina Jesenice Jesenice 21374
SI-163 Jezersko Občina Jezersko Zgornje Jezersko 634
SI-042 Juršinci Občina Juršinci 2388
SI-043 Kamnik Občina Kamnik 29244
SI-044 Kanal Občina Kanal Kanal ob Soči 5644
SI-045 Kidričevo Občina Kidričevo 6627
SI-046 Kobarid Občina Kobarid Kobarid 4189
SI-047 Kobilje Občina Kobilje 590
SI-048 Kočevje Občina Kočevje 16379
SI-049 Komen Občina Komen Komen 3545
SI-164 Komenda Občina Komenda 5746
SI-050 Koper Mestna občina Koper Koper/Capodistria 51048
SI-197 Kostanjevica na Krki Občina Kostanjevica na Krki 2416
SI-165 Kostel Občina Kostel 644
SI-051 Kozje Občina Kozje 3177
SI-052 Kranj Mestna občina Kranj Kranj 55527
SI-053 Kranjska Gora Občina Kranjska Gora Kranjska Gora 5324
SI-166 Križevci Občina Križevci 3753
SI-054 Krško Občina Krško 26050
SI-055 Kungota Občina Kungota Zgornja Kungota 4787
SI-056 Kuzma Občina Kuzma 1584
SI-057 Laško Občina Laško 13409
SI-058 Lenart Občina Lenart 8169
SI-059 Lendava Občina Lendava Lendava/Lendva 10721
SI-060 Litija Občina Litija 15017
SI-061 Ljubljana Mestna občina Ljubljana Ljubljana 282994
SI-062 Ljubno Občina Ljubno 2645
SI-063 Ljutomer Občina Ljutomer 11662
SI-208 Log-Dragomer Občina Log - Dragomer 3660
SI-064 Logatec Občina Logatec Logatec 13694
SI-065 Loška Dolina Občina Loška dolina 3871
SI-066 Loški Potok Občina Loški Potok 1932
SI-167 Lovrenc na Pohorju Občina Lovrenc na Pohorju 3096
SI-067 Luče Občina Luče 1514
SI-068 Lukovica Občina Lukovica 5549
SI-069 Majšperk Občina Majšperk 3980
SI-198 Makole Občina Makole 2037
SI-070 Maribor Mestna občina Maribor Maribor 111374
SI-168 Markovci Občina Markovci 4015
SI-071 Medvode Občina Medvode 15843
SI-072 Mengeš Občina Mengeš 7477
SI-073 Metlika Občina Metlika 8373
SI-074 Mežica Občina Mežica 3632
SI-169 Miklavž na Dravskem Polju Občina Miklavž na Dravskem polju 6402
SI-075 Miren-Kostanjevica Občina Miren - Kostanjevica 4835
SI-212 Mirna Občina Mirna 2577
SI-170 Mirna Peč Občina Mirna Peč 2846
SI-076 Mislinja Občina Mislinja 4666
SI-199 Mokronog-Trebelno Občina Mokronog - Trebelno 2981
SI-077 Moravče Občina Moravče 5129
SI-078 Moravske Toplice Občina Moravske Toplice 5908
SI-079 Mozirje Občina Mozirje 4098
SI-080 Murska Sobota Mestna občina Murska Sobota Murska Sobota 19188
SI-081 Muta Občina Muta 3457
SI-082 Naklo Občina Naklo 5337
SI-083 Nazarje Občina Nazarje 2624
SI-084 Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica Nova Gorica 31938
SI-085 Novo Mesto Mestna občina Novo mesto Novo Mesto 36285
SI-086 Odranci Občina Odranci 1637
SI-171 Oplotnica Občina Oplotnica 4029
SI-087 Ormož Občina Ormož 12526
SI-088 Osilnica Občina Osilnica 396
SI-089 Pesnica Občina Pesnica 7554
SI-090 Piran Občina Piran Piran/Pirano 17882
SI-091 Pivka Občina Pivka 6044
SI-092 Podčetrtek Občina Podčetrtek 3322
SI-172 Podlehnik Občina Podlehnik 1873
SI-093 Podvelka Občina Podvelka 2500
SI-200 Poljčane Občina Poljčane 4556
SI-173 Polzela Občina Polzela 5995
SI-094 Postojna Občina Postojna Postojna 15749
SI-174 Prebold Občina Prebold 5052
SI-095 Preddvor Občina Preddvor 3561
SI-175 Prevalje Občina Prevalje 6814
SI-096 Ptuj Mestna občina Ptuj Ptuj 23404
SI-097 Puconci Občina Puconci 6098
SI-098 Rače–Fram Občina Rače - Fram 7021
SI-099 Radeče Občina Radeče 4396
SI-100 Radenci Občina Radenci 5252
SI-101 Radlje ob Dravi Občina Radlje ob Dravi 6311
SI-102 Radovljica Občina Radovljica Radovljica 18870
SI-103 Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem 11464
SI-176 Razkrižje Občina Razkrižje 1335
SI-209 Rečica ob Savinji Občina Rečica ob Savinji 2306
SI-209 Renče–Vogrsko Občina Renče - Vogrsko 4309
SI-104 Ribnica Občina Ribnica 9316
SI-177 Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju 1198
SI-106 Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina 11070
SI-105 Rogašovci Občina Rogašovci 3178
SI-107 Rogatec Občina Rogatec 3122
SI-108 Ruše Občina Ruše 7220
SI-033 Šalovci Občina Šalovci 1521
SI-178 Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi 4532
SI-109 Semič Občina Semič 3832
SI-183 Šempeter-Vrtojba Občina Šempeter - Vrtojba Šempeter pri Gorici 6348
SI-117 Šenčur Občina Šenčur 8469
SI-118 Šentilj Občina Šentilj 8467
SI-119 Šentjernej Občina Šentjernej 6908
SI-120 Šentjur Občina Šentjur 18946
SI-211 Šentrupert Občina Šentrupert 2845
SI-110 Sevnica Občina Sevnica 17460
SI-111 Sežana Občina Sežana Sežana 13036
SI-121 Škocjan Občina Škocjan 3224
SI-122 Škofja Loka Občina Škofja Loka 22901
SI-123 Škofljica Občina Škofljica 9744
SI-112 Slovenj Gradec Mestna občina Slovenj Gradec Slovenj Gradec 16870
SI-113 Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica 25191
SI-114 Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice 14438
SI-124 Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah 10278
SI-206 Šmarješke Toplice Občina Šmarješke Toplice 3224
SI-125 Šmartno ob Paki Občina Šmartno ob Paki 3218
SI-194 Šmartno pri Litiji Občina Šmartno pri Litiji 5522
SI-179 Sodražica Občina Sodražica 2187
SI-180 Solčava Občina Solčava 518
SI-126 Šoštanj Občina Šoštanj 8750
SI-202 Središče ob Dravi Občina Središče ob Dravi 2110
SI-115 Starše Občina Starše 4102
SI-127 Štore Občina Štore 4292
SI-203 Straža Občina Straža 3890
SI-181 Sveta Ana Občina Sveta Ana 2342
SI-204 Sveta Trojica v Slovenskih Goricah Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2100
SI-182 Sveti Andraž v Slovenskih Goricah Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1138
SI-116 Sveti Jurij ob Ščavnici Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 2890
SI-210 Sveti Jurij v Slovenskih Goricah Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 2109
SI-205 Sveti Tomaž Občina Sveti Tomaž 2112
SI-184 Tabor Občina Tabor 1603
SI-010 Tišina Občina Tišina 4124
SI-128 Tolmin Občina Tolmin Tolmin 11578
SI-129 Trbovlje Občina Trbovlje 16888
SI-130 Trebnje Občina Trebnje 12075
SI-185 Trnovska Vas Občina Trnovska vas 1348
SI-186 Trzin Občina Trzin 3874
SI-131 Tržič Občina Tržič 15106
SI-132 Turnišče Občina Turnišče 3338
SI-133 Velenje Mestna občina Velenje Velenje 32912
SI-187 Velika Polana Občina Velika Polana 1469
SI-134 Velike Lašče Občina Velike Lašče 4240
SI-188 Veržej Občina Veržej 1299
SI-135 Videm Občina Videm 5603
SI-136 Vipava Občina Vipava Vipava 5553
SI-137 Vitanje Občina Vitanje 2267
SI-138 Vodice Občina Vodice 4778
SI-139 Vojnik Občina Vojnik 8510
SI-189 Vransko Občina Vransko 2652
SI-140 Vrhnika Občina Vrhnika Vrhnika 16543
SI-141 Vuzenica Občina Vuzenica 2726
SI-142 Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi 16901
SI-190 Žalec Občina Žalec 21413
SI-143 Zavrč Občina Zavrč 1740
SI-146 Železniki Občina Železniki 6789
SI-191 Žetale Občina Žetale 1340
SI-147 Žiri Občina Žiri 4890
SI-192 Žirovnica Občina Žirovnica 4401
SI-144 Zreče Občina Zreče 6389
SI-193 Žužemberk Občina Žužemberk 4568

Các khu đô thị tự quản[sửa | sửa mã nguồn]

Các khu đô thị tự quản tại Slovenia

Ljubljana
Ljubljana
Maribor
Maribor
Kranj
Kranj
Celje
Celje
Koper
Koper

Xếp hạng Thành phố Dân số

Novo mesto
Novo mesto
Velenje
Velenje
Nova Gorica
Nova Gorica
Ptuj
Ptuj
Murska Sobota
Murska Sobota
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec

1 Ljubljana 279.653
2 Tập tin:MBseal.png Maribor 112.642
3 Tập tin:KranjMuniFlag.gif Kranj 53.000
4 Celje 48.081
5 Koper/Capodistria 47.539
6 Novo mesto 40.925
7 Velenje 33.331
8 Nova Gorica 32.763
9 Ptuj 23.242
10 Murska Sobota 20.080
11 Slovenj Gradec 12.779

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]