Chgrp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lệnh chgrp (viết tắt của change group - thay đổi nhóm) trong các hệ điều hành giống Unix dùng để thay đổi nhóm gán với đối tượng tập tin (tập tin, thư mục, liên kết). Một đối tượng tập tin có ba nhóm quyền truy cập chính: một cho chủ sở hữu, một cho nhóm và một cho những người dùng khác.

Cú pháp[sửa | sửa mã nguồn]

chgrp [tùy chọn] nhóm Các đối tượng tập tin

-c, --changes tương tự verbose nhưng chỉ xuất ra những thay đổi có hiệu lực

--dereference ảnh hưởng tới đích của liên kết tượng trưng nhưng không ảnh hưởng tới liên kết

-h, --no-dereference ảnh hưởng tới liên kết tượng trưng nhưng không ảnh hưởng tới đích của nó

--no-preserve-root không đối xử đặc biệt với '/'

--preserve-root không xử lý trên '/'

-f, --silent, --quiet tiếp tục làm việc dù có lỗi, không hiển thị các thông báo lỗi

--reference=RFILE sử dụng nhóm của RFILE

-R, --recursive thực hiện với các thư mục con

-v, --verbose xuất ra quá trình làm việc

 • Nhóm có thể là tên nhóm hoặc định danh bằng số
 • Danh sách tập tin có thể là một hay nhiều đối tượng, có thể là biểu thức dạng *.conf

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

 $ ls -l *.conf
-rw-rw-r--  1 gbeeker wheel      3545 Nov 04 2011 prog.conf
-rw-rw-r--  1 gbeeker wheel      3545 Nov 04 2011 prox.conf

 $ chgrp staff *.conf
 $ ls -l *.conf
-rw-rw-r--  1 gbeeker staff     3545 Nov 04 2011 prog.conf
-rw-rw-r--  1 gbeeker staff     3545 Nov 04 2011 prox.conf

Trong ví dụ trên lệnh chgrp gán nhóm cho các đối tượng có đuôi.conf trong thư mục hiện hành là 'staff', (nhóm đã có là wheel)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]