Danh sách hệ hành tinh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Số các hành tinh được khám phá cho đến 1 tháng 1 năm 2013. Màu tương ứng với phương pháp phát hiện.

Cho đến 2 tháng 8 năm 2018, đã có 632

hệ hành tinh được biết đến[1]. Ngày 17 tháng 5 năm 2015, người ta biết đến 1913 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, nằm trong 1213 hệ hành tinh, trong đó có 482 hệ đa hành tinh[2]. Dưới đây là danh sách một số hệ hành tinh.
Sao
Chòm sao
Xích kinh
Xích vĩ
Cấp sao biểu kiến
Khoảng cách (ly)
Quang phổ sao
Khối lượng (M)
Bán kính (R)
Nhiệt độ (K)
Tính kim loại [Fe/H]
Tuổi (Gyr)
Số lượng hành tinh
Mặt Trời −26.74 0.000016 G2V 1.000 1.000 5778 0.000 4.572 8
Gliese 876 Bảo Bình 22h 53m 16.73s −14° 15′ 49.3″ 10.17 15 M4V 0.334 0.356 3348 0.054 4.893 4
Gliese 581 Thiên bình 15h 19m 26.83s −07° 43′ 20.2″ 10.56 20 M3V 0.311 0.378 3484 −0.335 4.326 6
61 Virginis Xử Nữ 13h 18m 24.31s −18° 18′ 40.3″ 4.74 28 G5V 0.954 0.945 5531 −0.008 8.960 3
55 Cancri Cự Giải 08h 52m 35.81s +28° 19′ 50.9″ 5.95 40 G8V 1.026 0.887 5217 0.290 5.543 5
HD 69830 Thuyền Vĩ 08h 18m 23.95s −12° 37′ 55.8″ 5.95 41 K0V 0.856 0.895 5385 −0.045 7.446 3
HD 40307 Hội Giá 05h 54m 04.24s −60° 01′ 24.5″ 7.17 42 K2.5V 0.752 0.716 4977 −0.308 1.198 3
Upsilon Andromedae Tiên Nữ 01h 36m 47.84s +41° 24′ 19.7″ 4.09 44 F8V 1.010 1.699 6107 0.086 3.781 4
47 Ursae Majoris Đại Hùng 10h 59m 27.97s +40° 25′ 48.9″ 5.10 46 G0V 1.029 1.241 5892 0.003 7.434 3
Mu Arae Thiên Đàn 17h 44m 08.70s −51° 50′ 02.6″ 5.15 51 G3IV-V 1.077 1.246 5704 0.277 6.413 4
HD 113538 Bán Nhân Mã 13h 04m 57.48s −52° 26′ 34.5″ 9.10 52 K9V 0.698 0.650 4685 −0.167 1.278 2
Gliese 777 Thiên Nga 20h 03m 37.41s +29° 53′ 48.5″ 5.71 52 G6IV 1.037 2.348 5588 0.248 12.110 2
HD 128311 Mục Phu 14h 36m 00.56s +09° 44′ 47.5″ 7.51 54 K0V 0.804 0.728 4965 0.080 0.394 2
14 Herculis Vũ Tiên 16h 10m 24.31s +43° 49′ 03.5″ 6.67 57 K0V 0.902 0.895 5311 0.428 0.706 2
83 Leonis B Sư Tử 11h 26m 46.28s +03° 00′ 22.8″ 7.57 59 K2V 0.777 0.812 4875 0.355 4.486 2
HD 217107 Song Ngư 22h 58m 15.54s −02° 23′ 43.4″ 6.18 65 G8IV 1.019 1.080 5646 0.367 7.320 2
HD 60532 Thuyền Vĩ 07h 34m 03.18s −22° 17′ 45.8″ 4.46 83 F6IV-V 1.444 2.520 6095 −0.259 2.671 2
23 Librae Thiên Bình 15h 13m 28.67s −25° 18′ 33.6″ 6.45 85 G5V 1.047 1.206 5559 0.230 7.322 2
HD 181433 Khổng Tước 19h 25m 09.57s −66° 28′ 07.7″ 8.38 87 K5V 0.777 0.786 4962 0.327 8.974 3
HD 82943 Trường Xà 09h 34m 50.74s −12° 07′ 46.4″ 6.54 90 G0V 1.175 1.124 5874 0.273 3.080 2
Sao
Chòm sao
Xích kinh
Xích vĩ
Cấp sao biểu kiến
Khoảng cách (ly)
Quang phổ sao
Khối lượng (M)
Bán kính (R)
Nhiệt độ (K)
Tính kim loại [Fe/H]
Tuổi (Gyr)
Số lượng hành tinh
HD 9446 Tam Giác 01h 33m 20.18s +29° 15′ 54.5″ 8.35 171 G5V 1.003 0.997 5793 0.093 3.876 2
HD 10180 Thuỷ Xà 01h 37m 53.58s −60° 30′ 41.5″ 7.33 127 G1V 1.055 1.085 5911 0.083 4.335 6
HD 11506 Kình Ngư 01h 52m 50.53s −19° 30′ 25.1″ 7.54 169 G0V 1.191 1.376 6058 0.309 5.420 2
HD 11964 Kình Ngư 01h 57m 09.61s −10° 14′ 32.7″ 6.42 107 G5IV 1.125 0.966 5522 0.166 9.561 2
HD 12661 Bạch Dương 02h 04m 34.29s +25° 24′ 51.5″ 7.44 114 G6V 1.068 1.116 5742 0.293 7.051 2
HIP 14810 Bạch Dương 03h 11m 14.23s +21° 05′ 50.5″ 8.51 174 G5V 0.989 1.024 5485 0.230 5.271 3
HD 37124 Kim Ngưu 05h 37m 02.49s +20° 43′ 50.8″ 7.68 110 G4V 0.830 0.824 5606 −0.442 3.327 3
HD 45364 Đại Khuyển 06h 25m 38.48s −31° 28′ 51.4″ 8.07 107 G8V 0.815 0.759 5434 −0.166 7.546 2
HD 47186 Đại Khuyển 06h 36m 08.79s −27° 37′ 20.3″ 7.79 129 G6V 0.991 0.968 5675 0.228 4.437 2
HD 47536 Đại Khuyển 06h 37m 47.62s −32° 20′ 23.0″ 5.26 402 K1III 0.944 23.469 4379 −0.684 9.328 2
COROT-7 Kỳ Lân 06h 56m 07.94s +08° 14′ 08.6″ 11.66 465 K0V 0.926 0.866 5275 0.028 1.479 2
HD 73526 Thuyền Phàm 08h 37m 16.48s −41° 19′ 08.8″ 9.00 328 G6V 1.020 1.494 5470 0.278 5.589 2
HD 74156 Trường Xà 08h 42m 25.12s +04° 34′ 41.2″ 7.61 210 G0IV 1.236 1.581 6039 0.134 7.375 2
HIP 49067 Lục Phân Nghi 10h 00m 47.72s −09° 31′ 00.0″ 9.86 139 K3V 0.744 0.659 4746 −0.066 4.526 2
24 Sextantis Lục Phân Nghi 10h 23m 28.37s −00° 54′ 08.1″ 6.44 253 G5III 1.545 4.902 5098 −0.031 2.697 2
HD 102272 Xử Nữ 11h 46m 23.54s +14° 07′ 26.3″ 8.71 796 K2III 1.886 10.076 4908 0.255 1.527 2
HD 108874 Hậu Phát 12h 30m 26.88s +22° 52′ 47.4″ 8.74 204 G5V 0.987 1.223 5407 0.143 7.260 2
PSR B1257+12 Xử Nữ 13h 00m 03.58s +12° 40′ 56.5″ 24.31 980 pulsar 1.444 0.000023 28856 N/A 0.797 3
HD 125612 Xử Nữ 14h 20m 53.51s −17° 28′ 53.5″ 8.33 177 G3V 1.099 1.052 5897 0.244 2.150 3
NN Serpentis Cự Xà 15h 52m 56.13s +12° 54′ 44.7″ 16.67 1593 WD+M 0.646 0.692 18858 1.744 10.153 2
HD 147018 Nam Tam Giác 16h 23m 00.15s −61° 41′ 19.5″ 8.37 140 G9V 0.927 0.949 5441 0.101 6.364 2
HD 155358 Vũ Tiên 17h 09m 34.62s +33° 21′ 21.1″ 7.27 144 G0V 0.873 0.842 5760 −0.680 9.992 2
OGLE-2006-BLG-109L Nhân Mã 17h 52m 35.22s −30° 05′ 15.7″ 19.87 4850 M1V 0.513 0.721 3998 −0.215 6.315 2
HD 169830 Nhân Mã 18h 27m 49.48s −29° 49′ 00.7″ 5.91 119 F9V 1.413 1.838 6266 0.210 4.950 2
Kepler-9 Thiên Cầm 19h 02m 17.76s +38° 24′ 03.2″ 13.91 2754 G2V 0.998 1.095 5722 0.167 3.008 3
HD 177830 Thiên Cầm 19h 05m 20.77s +25° 55′ 14.4″ 7.18 193 K0IV 1.477 2.991 4948 −0.012 4.033 2
HD 183263 Đại Bàng 19h 28m 24.57s +08° 21′ 30.0″ 7.86 180 G2IV 1.172 1.201 5888 0.325 3.303 2
HD 187123 Thiên Nga 19h 46m 58.11s +34° 25′ 10.3″ 7.83 157 G5V 1.056 1.165 5714 0.156 5.327 2
Kepler-11 Thiên Nga 19h 48m 27.62s +41° 54′ 32.9″ 13.69 1999 G4V 0.954 1.102 5681 0.003 7.834 6
HD 200964 Tiểu Mã 21h 06m 39.84s +03° 48′ 11.2″ 6.49 223 K0III 1.437 4.302 5164 −0.154 2.992 2
HAT-P-17 Thiên Nga 21h 38m 08.73s +30° 29′ 19.4″ 10.54 295 K0V 0.857 0.837 5246 0.000 7.751 2
HD 215497 Đỗ Quyên 22h 46m 36.75s −56° 35′ 58.3″ 8.97 142 K3V 0.865 0.850 4852 0.235 4.568 2
HR 8799 Phi Mã 23h 07m 28.72s +21° 08′ 03.3″ 5.96 129 A5V 1.472 1.339 7429 −0.466 0.064 4

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Schneider, Jean (ngày 10 tháng 9 năm 2011). “Interactive Extra-solar Planets Catalog”. The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2012.
  2. ^ Schneider, Jean (ngày 10 tháng 9 năm 2011). “Interactive Extra-solar Planets Catalog”. The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2015.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]