Fatshe leno la rona

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Fatshe leno la rona
Flag-map of Botswana.svg

National ca của  Botswana
LờiKgalemang Tumedisco Motsete, 1966
NhạcKgalemang Tumedisco Motsete, 1966
Được chấp nhận1966
Mẫu âm thanh
Fatshe leno la rona

"Fatshe leno la rona" (tiếng Tswana: Đây là vùng đất của chúng ta) là quốc ca của Botswana. Ca khúc được soạn và sáng tác bởi Kgalemang Tumediso Motsete, và đã được sử dụng từ khi Botswana giành được độc lập năm 1966.

Lời[sửa | sửa mã nguồn]

Lời tiếng Tswana
Chuyển tự IPA

Fatshe leno la rona
Ke mpho ya Modimo,
Ke boswa jwa borraetsho;
A le nne ka kagiso.

Khorase:
Tsogang, tsogang! Banna, tsogang!
Emang, basadi, emang, tlhagafalang!
Re kopane le go direla
Lefatshe la rona.


'Ina lentle la tumo
La tšhaba ya Botswana,
Ka kutlwano le kagisano,
E bopagantswe mmogo.

Khorase[1]

 /fatsʰɪ lɪnʊ la rʊna/
/kɪ mpʰʊ ja mʊdimʊ ǀ/
/kɪ bʊswa jwa bʊrraɪtsʰʊ ǀ/
/a lɪ nnɪ kɪ kaχisʊ ‖/

/kʰʊrasɪ/
/tsʊχaŋ ǀ tsʊχaŋ ‖ banna ǀ tsʊχaŋ ‖/
/ɪmaŋ ǀ basadi ǀ ɪmaŋ ǀ tɬʰaχafalaŋ ‖/
/rɪ kʊpanɪ lɪ χʊ dirɪla/
/lɪfatsʰɪ la rʊna ‖/

/ina lɪntɬɪ la tumʊ/
/la tʃʰaba ja bʊtswana ǀ/
/ka kutɬwanʊ lɪ kaχisanʊ ǀ/
/ɪ bʊpaχantswɪ mmʊχʊ ‖/

/kʰʊrasɪ/

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ https://books.google.com/books?id=o4VLCAAAQBAJ&pg=PT15#v=onepage&q&f=false Bogwasi, Beauty (9 Apr 2015). A Botswana Traveler’s Companion; English Setswana Phrase Book. WestBow Press. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2017.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]