Bước tới nội dung

Hang Cốc Bó

Hang Cốc Bó trên bản đồ Việt Nam
Hang Cốc Bó
Hang Cốc Bó
Hang Cốc Bó (Việt Nam)

Hang Cốc Bó hay hang Cốc Pó là hang trong núi Các Mác ở vùng đất làng Pác BóTrường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.[1][2][3]

Hang Cốc Bó là thành phần trong Khu di tích Pác Bó, là di tích lịch sử đặc biệt từng gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu trở về Tổ quốc lãnh đạo Cách mạng giai đoạn 1941 - 1945.[4] Trong thời gian làm việc ở đây Bác Hồ đã đặt tên cho dòng suối trước cửa hang là "suối Lê Nin" và ngọn núi có hang Cốc Bó là "núi Các Mác".

Núi Các Mác là núi đá vôi, và hang Cốc Bó thuộc dạng hang karst.[5]

Tên gọi "Cốc Bó" hay "Cốc Pó" theo tiếng Nùng có nghĩa là "đầu nguồn".

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-33-A. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2013.
  3. ^ Biên niên tiểu sử. Sự kiện: Nguyễn Ái Quốc đến ở hang Cốc Bó với bí danh Già Thu. Bảo tàng Hồ Chí Minh, 2017. Truy cập 1/9/2021.
  4. ^ Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Pác Bó Lưu trữ 2021-09-05 tại Wayback Machine. Cục Di sản văn hóa, 2006. Truy cập 1/9/2021.
  5. ^ Điểm đến: Hang Cốc Bó Cao Bằng Lưu trữ 2021-09-05 tại Wayback Machine. 5/03/2021. Truy cập 1/9/2021.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]