Lý luận văn học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lý luận văn học là bộ môn nghiên cứu văn học ở bình diện lý thuyết khái quát, bao gồm trong đó sự nghiên cứu bản chất của sáng tác văn học, chức năng xã hội-thẩm mỹ của nó, đồng thời xác định phương pháp luận và phương pháp phân tích văn học.

Đối tượng nghiên cứu[sửa | sửa mã nguồn]

Có thể tập hợp các vấn đề được nghiên cứu bởi lý luận văn học thành các nhóm lý thuyết chính:

Đặc trưng văn học[sửa | sửa mã nguồn]

Lý thuyết về tính đặc trưng văn học như một hoạt động sáng tạo tinh thần của con người bao gồm tính hình tượng, tính nghệ thuật, lý tưởng thẩm mỹ, các thuộc tính xã hội của văn học,phong cách sáng tác các nguyên tắc đánh giá sáng tác văn học nói chung.

Cấu trúc tác phẩm[sửa | sửa mã nguồn]

Lý thuyết về cấu trúc tác phẩm văn học bao gồm khái niệm về đề tài, chủ đề, nhân vật, tính cách, cảm hứng, cốt truyện, kết cấu, các vấn đề phong cách học, ngôn ngữ, thi pháp, luật thơ v.v.

Quá trình văn học[sửa | sửa mã nguồn]

Lý thuyết về quá trình văn học bao gồm các khái niệm chính về phong cách, các loại và các thể văn học, các trào lưu, khuynh hướng văn học và các quá trình văn học nói chung.

Mục đích[sửa | sửa mã nguồn]

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]