Mất 2012

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là danh sách những nhân vật đáng chú ý mất trong năm 2012.

Các mục được liệt kê theo ngày. Một mục điển hình sẽ liệt kê các thông tin theo cấu trúc sau:

  • Tên, tuổi, nghề nghiệp và quốc tịch, nguyên nhân cái chết, chú thích (và ngôn ngữ dùng trong chú thích, nếu khác tiếng Việttiếng Anh).

Tháng 1 năm 2012[sửa | sửa mã nguồn]

31[sửa | sửa mã nguồn]

30[sửa | sửa mã nguồn]

29[sửa | sửa mã nguồn]

28[sửa | sửa mã nguồn]

27[sửa | sửa mã nguồn]

26[sửa | sửa mã nguồn]

25[sửa | sửa mã nguồn]

24[sửa | sửa mã nguồn]

23[sửa | sửa mã nguồn]

22[sửa | sửa mã nguồn]

21[sửa | sửa mã nguồn]

20[sửa | sửa mã nguồn]

19[sửa | sửa mã nguồn]

18[sửa | sửa mã nguồn]

17[sửa | sửa mã nguồn]

16[sửa | sửa mã nguồn]

15[sửa | sửa mã nguồn]

14[sửa | sửa mã nguồn]

13[sửa | sửa mã nguồn]

12[sửa | sửa mã nguồn]

11[sửa | sửa mã nguồn]

10[sửa | sửa mã nguồn]

9[sửa | sửa mã nguồn]

8[sửa | sửa mã nguồn]

7[sửa | sửa mã nguồn]

6[sửa | sửa mã nguồn]

5[sửa | sửa mã nguồn]

4[sửa | sửa mã nguồn]

3[sửa | sửa mã nguồn]

2[sửa | sửa mã nguồn]

1[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]