Tiếng Goth

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Ngôn ngữ Gothic)
Bước tới: menu, tìm kiếm
Tiếng Goth
Khu vực Oium, Dacia, Pannonia, Dalmatia, Italy, Gallia Narbonensis, Gallia Aquitania, Hispania, Krym.
Tuyệt chủng đa số tuyệt chủ từ thế kỷ 8 hay 9, còn một số người nói vào thế kỷ 18
Phân loại Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu
Phương ngữ
Hệ chữ viết Bảng chữ cái Goth
Mã ngôn ngữ
ISO 639-2 got
ISO 639-3 got
Glottolog goth1244

Tiếng Goth là một ngôn ngữ German từng được nói bởi người Goth. Những điều ta biết về nó chủ yếu là thông qua Codex Argenteus, một bản in thế kỷ 6 của một bản dịch Kinh Thánh thế kỷ 4, và là ngôn ngữ German Đông duy nhất với số văn liệu đáng kể. Những ngôn ngữ German Đông khác, gồm tiếng Burgundytiếng Vandal, chỉ được được biết đề từ những tên riêng còn sót lại trong văn bản lịch sử, và từ từ mượn trong những ngôn ngữ khác như tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Pháp.

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bennett, William Holmes (1980). An Introduction to the Gothic Language. New York: Modern Language Association of America. 
 • W. Braune and E. Ebbinghaus, Gotische Grammatik, 17th edition 1966, Tübingen
 • Fausto Cercignani, The Development of the Gothic Short/Lax Subsystem, in «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», 93/2, 1979, pp. 272–278.
 • Fausto Cercignani, The Reduplicating Syllable and Internal Open Juncture in Gothic, in «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», 93/1, 1979, pp. 126–132.
 • Fausto Cercignani, The Enfants Terribles of Gothic «Breaking»: hiri, aiþþau, etc., in «The Journal of Indo-European Studies», 12/3–4, 1984, pp. 315–344.
 • Fausto Cercignani, The Development of the Gothic Vocalic System, in Germanic Dialects: Linguistic and Philological Investigations, edited by Bela Brogyanyi and Thomas Krömmelbein, Amsterdam and Philadelphia, Benjamins, 1986, pp. 121–151.
 • N. Everett, "Literacy from Late Antiquity to the early Middle Ages, c. 300–800 AD", The Cambridge Handbook of Literacy, ed. D. Olson and N. Torrance (Cambridge, 2009), pp. 362–385.
 • W. Krause, Handbuch des Gotischen, 3rd edition, 1968, Munich.
 • Thomas O. Lambdin, "An Introduction to the Gothic Language", Wipf and Stock Publishers, 2006, Eugene, Oregon.
 • F. Mossé, Manuel de la langue gotique, Aubier Éditions Montaigne, 1942
 • Skeat, Walter William (1868). A Moeso-Gothic glossary. London: Asher & Co. 
 • E Prokosch, A Comparative Germanic Grammar, 1939, The Linguistic Society of America for Yale University.
 • C. Rowe, "The problematic Holtzmann’s Law in Germanic", Indogermanische Forschungen Bd. 108, 2003. 258–266.
 • Wilhelm Streitberg, Die gotische Bibel , 4th edition, 1965, Heidelberg
 • Joseph Wright, Grammar of the Gothic language, 2nd edition, Clarendon Press, Oxford, 1966

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]