Oxit axit

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Cấu tạo một phân tử khí Cacbon đioxit (CO2)

Oxit axit là các oxit khi kết hợp với nước tạo ra axit, hoặc khi kết hợp với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit có thể là oxit của phi kim hoặc kim loại có hóa trị cao.

Tính chất hoá học[sửa | sửa mã nguồn]

Tính tan[sửa | sửa mã nguồn]

Đa số các oxit axit khi hoà tan vào nước sẽ tạo ra dung dịch axit trừ SiO2:
(Phản ứng thuận nghịch)

Tác dụng với oxit bazơ tan[sửa | sửa mã nguồn]

Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tan sẽ tạo muối:

Tác dụng với bazơ tan[sửa | sửa mã nguồn]

Tuỳ vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ phản ứng sẽ cho ra nước + muối trung hoà, muối axit hay hỗn hợp 2 muối:

Gốc axit tương ứng có hoá trị II:[sửa | sửa mã nguồn]

 • Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị I:
 • Tỉ lệ mol B: OA là 1:

(Phản ứng tạo muối axit)

 • Tỉ lệ mol B: OA là 2:

(Phản ứng tạo muối trung hoà)

 • Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị II:
 • Tỉ lệ mol OA: B là 1:

(Phản ứng tạo muối trung hoà)

 • Tỉ lệ mol OA: B là 2:

(Phản ứng tạo muối axit) (Theo sách giáo khoa lớp 8)

Đối với axit có gốc axit hoá trị III:[sửa | sửa mã nguồn]

 • Đối với kim loại có hoá trị I:
 • Tỉ lệ mol B: OA là 6:

 • Tỉ lệ mol B: OA là 4:

 • Tỉ lệ mol B: OA là 2:

Các oxit axit và axit tương ứng[sửa | sửa mã nguồn]

 • CO2: Cacbon đioxit (H2CO3)(Cacbonic)
 • SO2: Lưu huỳnh đioxit (H2SO3)
 • SO3: Lưu huỳnh trioxit (H2SO4)
 • N2O3: Đinitơ trioxit (HNO2)
 • N2O5: Đinitơ pentaoxit (HNO3)
 • P2O3: Điphotpho trioxit (H3PO3)
 • P2O5: Điphotpho pentaoxit (H3PO4)
 • Cl2O: Điclo oxit (HClO)
 • Cl2O3: Điclo trioxit (HClO2)
 • Cl2O5: Điclo pentaoxit (HClO3)
 • Cl2O7: Điclo heptaoxit (HClO4)
 • CrO3: Crôm trioxit (H2Cr2O7 và H2CrO4)
 • SiO2: silic đioxit (H2SiO3)
 • SeO2: Selen đioxit (H2SeO3)
 • SeO3: Selen trioxit (H2SeO4)
 • Mn2O7: Đimangan heptaoxit (HMnO4)
 • I2O: Điiốt oxit (HIO)
 • I2O3: Điiốt trioxit (HIO2)
 • I2O5: Điiốt pentaoxit (HIO3)
 • I2O7: Điiốt heptaoxit (HIO4)
 • Br2O: Đibrôm oxit (HBrO)
 • Br2O3: Đibrôm trioxit (HBrO2)
 • Br2O5: Đibrôm pentaoxit (HBrO3)
 • Br2O7: Đibrôm heptaoxit (HBrO4)
 • TeO2: Telua đioxit (H2TeO3)
 • F2O: Điflo oxit (HFO)
 • UO2: Urani đioxit (H2UO3)
 • UO3: Urani trioxit (H2UO4)
 • WO3: Wolfram trioxit (H2WO4)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]