Quan điểm khoa học về biến đổi khí hậu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tóm tắt các ý kiến từ các nhà khoa học khí hậu và trái đất liên quan tới biến đổi khí hậu. Nhấn vào đây để xem một bản tóm tắt chi tiết hơn của vấn đề này.

Quan điểm khoa học về biến đổi khí hậu là những ý kiến nói chung trong số các nhà khoa học liên quan tới mức độ mà ấm lên toàn cầu đang diễn ra, các nguyên nhân có khả năng, và hậu quả có thể xảy ra. Đồng thuận khoa học là rằng hệ thống khí hậu của Trái Đất đang ấm lên một cách rõ rệt, và rằng rất có khả năng (tức là có khả năng 95% hoặc hơn) rằng việc ấm lên này phần lớn được gây ra bởi con người. Có khả năng là nó chủ yếu nảy sinh từ sự tập trung ngày càng tăng của khí nhà kính trong khí quyển, chủ yếu là từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, một phần cộng thêm aerosol do con người và do núi lửa tạo ra; sự biến đổi tự nhiên chỉ có tác động nhỏ.[1][2][3][4]

Ý kiến khoa học này được miêu tả trong các báo cáo đồng thuận, bởi các tổ chức khoa học quốc gia hoặc quốc tế, và bởi các khảo sát ý kiến trong số các nhà khoa học khí hậu. Các nhà khoa học cá nhân, trường đại học và các phòng thí nghiệm đóng góp cho ý kiến khoa học nói chung thông qua các xuất bản được bình duyệt của họ, và tập hợp những tán thành tập thể và sự chắc chắn tương đối được tóm tắt trong những báo cáo và khảo sát được đánh giá cao.[5] Báo cáo Đánh giá Thứ năm của IPCC (gọi tắt là AR5) được hoàn thiện vào năm 2014.[6] AR5 đã theo cùng một format chung như của AR4, với ba báo cáo Nhóm Làm việc và một báo cáo Tổng hợp.[6] Báo cáo Nhóm làm việc I (WG1) được xuất bản vào tháng 9 năm 2013.[6]

Kết luận của AR5 được tóm tắt dưới đây:

 • "Việc ấm lên của hệ thống khí hậu là chắc chắn, và kể từ những năm 1950, nhiều sự thay đổi được quan sát là chưa từng có tiền lệ trong hàng thập kỷ cho tới hàng thiên niên kỷ".[7]
 • "Sự tập trung cacbon dioxit, metan và dinitơ monoxit trong không khí đã tăng cao tới mức độ chưa từng có trước đây trong ít nhất 800.000 năm qua".[8]
 • Ảnh hưởng của con người với hệ thống khí hậu là rõ ràng.[9] Cực kỳ có khả năng (khả năng 95-100%)[10] là ảnh hưởng của con người là nguyên nhân chính yếu gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu trong giai đoạn 1951-2010.[9]
 • "Mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của hiện tượng ấm lên [toàn cầu] đã làm tăng khả năng của các tác động gay gắt, lan khắp và không thể đảo ngược"[11]
 • "Một bước đầu tiên hướng tới sự thích nghi với hiện tượng biến đổi khí hậu trong tương lai đó là làm giảm tính chất dễ bị tổn thương (vulnerability) và bị phô bày (exposure) với các biến đổi của khí hậu hiện tại"[12]
 • "Những rủi ro tổng thể của những tác động của biến đổi khí hậu có thể được giảm thiểu bằng cách hạn chế tỷ lệ và mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu"[11]
 • Nếu không có chính sách mới để giảm thiểu biến đổi khí hậu, các dự đoán gợi ra một sự tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu 3.7 tới 4.8 °C vào năm 2100, bằng với mức tiền công nghiệp (các giá trị trung vị; phạm vi là từ 2.5 tới 7.8 °C bao gồm cả sự không chắc chắn khí hậu).[13]
 • Đường đi hiện tại của việc phát thải khí nhà kính toàn cầu thì không phù hợp với ấm lên toàn cầu giới hạn tới dưới 1.5 hoặc 2 °C, bằng với mức tiền công nghiệp.[14] Những lời cam kết được đưa ra như là một phần của Hiệp định Cancún thì phù hợp một cách tổng thể với viễn cảnh có lợi, thứ mang đến một cơ hội "có khả năng" (tỷ lệ khả năng 66-100%) trong việc hạn chế hiện tượng ấm lên toàn cầu (vào năm 2100) xuống dưới 3 °C, bằng với mức tiền công nghiệp.[15]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ "Warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice and rising global average sea level." IPCC, Synthesis Report, Section 1.1: Observations of climate change, in IPCC AR4 SYR 2007.
 2. ^ IPCC, “Summary for Policymakers” (PDF), Detection and Attribution of Climate Change, «It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century» (page 17) and «In this Summary for Policymakers, the following terms have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: (...) extremely likely: 95–100%» (page 2). , in IPCC AR5 WG1 2013.
 3. ^ IPCC, Synthesis Report, Section 2.4: Attribution of climate change, in IPCC AR4 SYR 2007."It is likely that increases in GHG concentrations alone would have caused more warming than observed because volcanic and anthropogenic aerosols have offset some warming that would otherwise have taken place."
 4. ^ [Notes-SciPanel] America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change; National Research Council (2010). Advancing the Science of Climate Change. Washington, D.C.: The National Academies Press. ISBN 0-309-14588-0. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 5 năm 2014. (p1)... there is a strong, credible body of evidence, based on multiple lines of research, documenting that climate is changing and that these changes are in large part caused by human activities. While much remains to be learned, the core phenomenon, scientific questions, and hypotheses have been examined thoroughly and have stood firm in the face of serious scientific debate and careful evaluation of alternative explanations. * * * (p21-22) Some scientific conclusions or theories have been so thoroughly examined and tested, and supported by so many independent observations and results, that their likelihood of subsequently being found to be wrong is vanishingly small. Such conclusions and theories are then regarded as settled facts. This is the case for the conclusions that the Earth system is warming and that much of this warming is very likely due to human activities. 
 5. ^ Oreskes, Naomi (2007). “The Scientific Consensus on Climate Change: How Do We Know We’re Not Wrong?”. Trong DiMento, Joseph F. C.; Doughman, Pamela M. Climate Change: What It Means for Us, Our Children, and Our Grandchildren. MIT Press. tr. 65–66. ISBN 978-0-262-54193-0. 
 6. ^ a ă â IPCC 2013
 7. ^ IPCC (ngày 11 tháng 11 năm 2013): B. Observed Changes in the Climate System, in: Summary for Policymakers (finalized version), in: IPCC AR5 WG1 2013, tr. 2
 8. ^ IPCC (ngày 11 tháng 11 năm 2013): B.5 Carbon and Other Biogeochemical Cycles, in: Summary for Policymakers (finalized version), in: IPCC AR5 WG1 2013, tr. 9
 9. ^ a ă IPCC (ngày 11 tháng 11 năm 2013): D. Understanding the Climate System and its Recent Changes, in: Summary for Policymakers (finalized version), in: IPCC AR5 WG1 2013, tr. 13
 10. ^ IPCC (ngày 11 tháng 11 năm 2013): Footnote 2, in: Summary for Policymakers (finalized version), in: IPCC AR5 WG1 2013, tr. 2
 11. ^ a ă Summary for Policymakers, p.14 (archived ngày 25 tháng 6 năm 2014), in IPCC AR5 WG2 A 2014
 12. ^ Summary for Policymakers, p.23 (archived ngày 25 tháng 6 năm 2014), in IPCC AR5 WG2 A 2014
 13. ^ SPM.3 Trends in stocks and flows of greenhouse gases and their drivers, in: Summary for Policymakers, p.8 (archived ngày 2 tháng 7 năm 2014), in IPCC AR5 WG3 2014
 14. ^ Victor, D., et al., Executive summary, in: Chapter 1: Introductory Chapter, p.4 (archived ngày 3 tháng 7 năm 2014), in IPCC AR5 WG3 2014
 15. ^ SPM.4.1 Long‐term mitigation pathways, in: Summary for Policymakers, p.15 (archived ngày 2 tháng 7 năm 2014), in IPCC AR5 WG3 2014
 • Climate Change 2001: Synthesis Report, 2001  (pb: 0-521-01507-3).
 • Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, 2007  (pb: 978-0-521-70597-4).
 • Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change, 2007  (pb: 978-0-521-70598-1).
 • Climate Change 2007: Synthesis Report (SYR), 2007 .
 • Climate Change Science: An Analysis of Some Key Questions. A report by the Committee on the Science of Climate Change, US National Research Council (NRC), 2001