Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:Map of 12 Warlords in Anarchy of the 12 Warlords.svg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(tập tin SVG, 710×500 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 20 kB)

Miêu tả

Miêu tả
English: Map of 12 Warlords in Anarchy of the 12 Warlords.
Ngày tạo ra (ngày tải lên ban đầu)
Nguồn gốc Transferred from VI.wikipedia
Tác giả Original uploader was Ctmt tại Wikipedia Tiếng Việt. Later version(s) were uploaded by Lưu Ly at VI.wikipedia.

Giấy phép

PD-icon.svg
Tác phẩm này đã được tác giả của nó, Ctmt tại Wikimedia Commons , phát hành vào phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp không khả thi về mặt luật pháp:
Ctmt cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.

Nhật trình tải lên đầu tiên

The original description page was here. All following user names refer to VI.wikipedia.
Ngày/Giờ Kích cỡ Thành viên Miêu tả
2009-05-20 14:36 710×500× (20908 bytes) Lưu Ly Sửa đường nét, nội dung không đổi
2009-03-31 23:14 710×500× (57454 bytes) Ctmt
2009-03-31 23:07 710×500× (57355 bytes) Ctmt

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại15:59, ngày 15 tháng 4 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:59, ngày 15 tháng 4 năm 2015710×500 (20 kB)Trần Nguyễn Minh HuyTransferred from VI.wikipedia

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình