Tỉnh (Iran)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Tỉnh (استا: ostān) là cấp hành chính địa phương cao nhất ở Iran. Iran có 30 tỉnh. Mỗi tỉnh do một tỉnh trưởng (استاندار: ostāndār) đứng đầu. Tỉnh trưởng của Iran là người do chính quyền trung ương bổ nhiệm. Mỗi tỉnh gồm một thành phố tỉnh lỵ (مرکز: markaz) và một số huyện (شهرستان: shahrestān).

Tỉnh Thành phố tỉnh lỵ Diện tích (km²)[1] Dân số[2] Mật độ dân số
(người/km²)
Số huyện trực thuộc
Ardabil Ardabil 17.800 1.257.624 70,7 9
Đông Azarbaijan Tabriz 45.650 3.500.183 76,7 19
Tây Azarbaijan Urmia 37.437 2.949.426 78,8 14
Bushehr Bushehr 22.743 816.115 35,9 9
Chahar Mahaal và Bakhtiari Shahrekord 16.332 842.002 51,6 6
Fars Shiraz 122.608 4.385.869 35,8 23
Gilan Rasht 14.042 2.410.523 171,7 16
Golestan Gorgan 20.195 1.637.063 81,1 11
Hamadan Hamadan 19.368 1.738.772 89,8 8
Hormozgan Bandar Abbas 70.669 1.314.667 18,6 11
Ilam Ilam 20.133 545.093 27,1 7
Isfahan Isfahan 107.029 4.454.595 41,6 21
Kerman Kerman 180.836 2.432.927 13,5 14
Kermanshah Kermanshah 24.998 1.938.060 77,5 13
Bắc Khorasan Bojnourd 28.434 786.918 27,7 6
Razavi Khorasan Mashhad 144.681 5.202.770 36,0 19
Nam Khorasan Birjand 69.555 510.218 7,3 4
Khuzestan Ahvaz 64.055 4.345.607 67,8 18
Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad Yasuj 15.504 695.099 44,8 5
Kurdistan Sanandaj 29.137 1.574.118 54,0 9
Lorestan Khorramabad 28.294 1.758.628 62,2 9
Markazi Arak 29.130 1.361.394 46,7 10
Mazandaran Sari 23.701 2.818.831 118,9 15
Qazvin Qazvin 15.549 1.166.861 75,0 5
Qom Qom 11.526 1.064.456 92,4 1
Semnan Semnan 97.491 589.512 6,0 4
Sistan và Baluchistan Zahedan 181.785 2.290.076 12,6 8
Tehran Tehran 18.814 12.150.742 645,8 13
Yazd Yazd 129.285 958.318 7,4 10
Zanjan Zanjan 21.773 970.946 44,6 7
Iran Tehran 1.644.886 68.467.413 42,0 324

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Statistical Centre, Government of Iran. "General Characteristics of Ostans according to their administrative divisions at the end of 1383 (2005 CE)". Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2006. 
  2. ^ Statistical Centre, Government of Iran. "Population estimation by urban and rural areas. 2005". Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2006.