Thành viên:Hoangfinter123

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Đây là danh sách các phong trào ly khai mà các thực thể ly khai này muốn tái lập lại nhà nước từng tồn tại trong quá khứ.

  Đức[sửa | sửa mã nguồn]

  • Bayern Bayern (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Bayern
   • Nhà nước đề xuất: Bayern Bayern
   • Nhóm vận động: Đảng Bayern
   • Lãnh thổ ly khai: Bang Bayern
  • Cộng hòa Dân chủ Đức Cộng hòa Dân chủ Đức (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Người Đức ở miền đông
   • Nhà nước đề xuất:Cộng hòa Dân chủ Đức Cộng hòa Dân chủ Đức
   • Lãnh thổ ly khai: Miền đông nước Đức và Đông Berlin

  Iran[sửa | sửa mã nguồn]

  • Kurdistan thuộc Iraq Kurdistan (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Người Kurd
   • Nhà nước đề xuất: Kurdistan thuộc Iraq Kurdistan
   • Nhóm vận động: Đảng dân chủ Kurdistan
   • Quân đội ly khai: Komalah
   • Lãnh thổ ly khai: Khu tự trị Kurdistan

  Israel[sửa | sửa mã nguồn]

  Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

  • Liên minh miền Nam Hoa Kỳ Liên minh miền Nam Hoa Kỳ (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Người Mỹ ở miền nam Hoa Kỳ
   • Nhà nước đề xuất: Liên minh miền Nam Hoa Kỳ Liên minh miền Nam Hoa Kỳ
   • Nhóm vận động: Đại hội miền nam Hoa Kỳ
   • Lãnh thổ ly khai: 11 bang miền nam Hoa Kỳ đã từng ly khai trong nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865)
  • Hawaii Hawaii (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Người Hawaii bản địa
   • Nhà nước đề xuất:Hawaii Hawaii
   • Nhóm vận động: Văn phòng Nội vụ Hawaii

  Malaysia[sửa | sửa mã nguồn]

  • Sarawak Sarawak (đã từng tồn tại)
   • Nhà nước đề xuất: Sarawak Sarawak
   • Nhóm vận động: BHF, SAPA, SSKM
   • Lãnh thổ ly khai: Bang Sarawak
  • Sabah Sabah (đã từng tồn tại)
   • Nhà nước đề xuất: Sabah Sabah
   • Nhóm vận động: BHF, SSKM
   • Lãnh thổ ly khai: Bang Sabah

  Nhật Bản[sửa | sửa mã nguồn]

  Nigeria[sửa | sửa mã nguồn]

  • Biafra Biafra (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Igbo
   • Nhà nước đề xuất: Biafra Cộng hòa Biafra
   • Nhóm vận động: Chính phủ Biafra lưu vong
   • Lãnh thổ ly khai: Lãnh thổ Biafra từng ly khai năm 1967-1970

  Pháp[sửa | sửa mã nguồn]

  • Corse Corse (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Người Corse
   • Nhà nước đề xuất: Corse Corse
   • Nhóm vận động: Corsica Libera
   • Lãnh thổ ly khai: Đảo Corse
  • Bretagne Bretagne (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Người Breton
   • Nhà nước đề xuất: Bretagne Bretagne
   • Nhóm vận động: Breiz Atao
   • Lãnh thổ ly khai: Tỉnh Bretagne

  Tây Ban Nha[sửa | sửa mã nguồn]

  • Catalunya Catalunya (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Catalana
   • Nhà nước đề xuất: Catalunya Catalunya
   • Nhóm vận động: Đảng Dân Chủ Catalunya
   • Lãnh thổ ly khai: Vùng tự trị Catalunya
  • Asturias Asturias (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Asturians
   • Nhà nước đề xuất:Asturias Asturias
   • Nhóm vận động: Sofitu
   • Lãnh thổ ly khai: Vùng tự trị Asturias
  • Aragon Aragon (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Aragonese
   • Nhà nước đề xuất:Aragon Aragon
   • Nhóm vận động: Puyalón de Cuchas
   • Lãnh thổ ly khai: Vùng Aragon

  Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

  • Tây Tạng (đã từng tồn tại)
  • Tân Cương (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Người Duy Ngô Nhĩ
   • Nhà nước đề xuất: Đông Turkestan
   • Nhóm vận động: Chính phủ Đông Turkestan lưu vong
   • Quân đội ly khai: Tổ chức Giải phóng Đông Turkestan
   • Lãnh thổ ly khai: Khu tự trị Tân Cương
  • Mãn Châu quốc Mãn Châu Quốc (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Mãn Châu
   • Nhà nước đề xuất:Mãn Châu quốc Mãn Châu Quốc
   • Nhóm vận động: Chính phủ Mãn Châu tạm thời
   • Lãnh thổ ly khai: Lãnh thổ Mãn Châu Quốc vào năm 1932-1945

  Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

  Vương quốc Anh[sửa | sửa mã nguồn]

  • Scotland Scotland (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Scotland
   • Nhà nước đề xuất:Scotland Scotland
   • Nhóm vận động: Đảng Quốc gia Scotland,Đảng Xanh Scotland,Đảng Xã hội Scotland
   • Lãnh thổ ly khai: Xứ Scotland

  Ý[sửa | sửa mã nguồn]

  • Sardegna Sardegna (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Sardegna
   • Nhà nước đề xuất:Sardegna Sardegna
   • Nhóm vận động: Sardinia Nation, Đảng hành động Sardegna
   • Lãnh thổ ly khai: Đảo Sardegna
  • Sicilia Sicily (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Sicilia
   • Nhà nước đề xuất: Sicilia Sicily
   • Nhóm vận động: Đảng Xã Hội Sicilia,Phong trào Giải phóng Quốc gia Sicilia
   • Lãnh thổ ly khai: Đảo Sicily
  • Cộng hòa Venezia Venezia (đã từng tồn tại)
   • Nhà nước đề xuất: Cộng hòa Venezia Cộng hòa Venezia
   • Nhóm vận động: Đảng Độc lập Veneto
   • Lãnh thổ ly khai: Thành phố Venezia

  Yemen[sửa | sửa mã nguồn]

  • Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen Nam Yemen (đã từng tồn tại)
   • Dân tộc: Người Ả Rập Adeni, Người Ả Rập Harhrami, Mehri
   • Nhà nước đề xuất:Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen Nam Yemen
   • Nhóm vận động: Phong trào Nam Yemen
   • Lãnh thổ ly khai: Miền nam Yemen

  Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  Vấn đề quân sự trong thế chiến hai

  Các lãnh thổ tự chủ trong thế chiến hai

  Trai Nam Kỳ chiếm đóng Bắc Kỳ trong thế chiến hai

  Gái Nam Kỳ chiếm đóng Bắc Kỳ trong thế chiến hai

  Quân đội Trai Bắc Broneo trong thế chiến hai

  Lịch sử ngoại giao của Gái Algérie thế kỉ 20

  Haiti và vấn đề độc lập

  Sự trung lập của Cameroon trong thế chiến hai