Thảo luận:Chiến dịch Biên giới

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Đây là trang thảo luận để thảo luận về việc cải thiện bài viết Chiến dịch Biên giới.
Đây không phải là một diễn đàn để thảo luận về đề tài.

Chính sách về bài viết
          Bài này thuộc phạm vi bảo hộ của các tiểu dự án Wikipedia sau đây:
Dự án Pháp
Flag of France.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Pháp, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Pháp. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
? Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
? Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Quân sự
Battle-stub.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Quân sự, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Quân sự. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
C Bài viết đạt chất lượng C.
Trung bình Bài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Việt Nam
Vm-map.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
C Bài viết đạt chất lượng C.
Trung bình Bài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Untitled[sửa mã nguồn]

Hoàn cảnh lịch sử mới , Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950
1 _ Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến : ( Nguyên Nhân )
a ) Thuận lợi
- Cách mạng Trung Quốc thành công , Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời ( Ngày 1.10.1949 ) .
- Ngày 14.1.1950 , Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao giữa các nước trên Thế Giới .
- Từ năm 1950 , Trung Quốc , Liên Xô , các nước Xã Hội Chủ Nghĩa khác lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta .
b ) Khó Khăn
- Mĩ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương , giúp Pháp đề ra kế hoạch Rơ-ve ( Tháng 5.1949 ).
- Thực hiện Kế hoạch Rơ-ve , Pháp tăng cường hệ thống phòng thủ trên con đường số 4 , lập hành lang Đông - Tây , chuẩn bị tiến công Việt Bắc lần thứ 2 để nhanh chóng kết thúc chiến tranh .
2 _ Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950 : ( Chủ Trương của ta )
- Để tranh thủ những thuận lợi , khắc phục những khó khăn , đưa cuộc kháng chiến phát triển lên 1 bước mới .
- Tháng 6.1950 , Đảng và Chính Phủ ta Quyết định mở Chiến Dịch Biên giới nhằm tiêu hao 1 bộ phận sinh lực địch , khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới , mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc .
a ) Diễn Biến Chiến dịch thu đông 1950
- Ngày 16.9.1950 , ta đánh Đông Khê mở đầu chiến dịch .
- Ngày 18.9.1950 , ta tiêu diệt cứ điểm Đông Khê .
- Mất Đông Khê , Thất Khê bị uy hiếp , Cao Bằng bị cô lập . Vì vậy , Pháp quyết định rút khỏi Cao Bằng theo con đường số 4 có sự yểm trợ của quân Pháp từ Thất Khê tiến lên hòng chiếm lại Đông Khê và đón cánh quân từ Cao Bằng về .
- Đồng thời Pháp cho quân tiến đánh Thái Nguyên hòng thu hút chủ lực của ta .
- Nắm được ý đồ của chúng , quân ta chủ động mai phục , chặn đánh địch trên con đường số 4 , khiến 2 cánh quân này của Pháp không được gặp nhau .
- Do vậy , Pháp phải rút khỏi các cứ điểm trên con đường số 4  : Thất Khê , Na Sầm ,... Đường số 4 được giải phóng ( Ngày 22.10.1950 ) .
- Ta cũng đánh tan cuộc hành quân lên Thái Nguyên của chúng .
- Phối hợp với Biên giới , quân dân ta hoạt động mạnh buộc chúng rút khỏi thị xã Hòa Bình .
b ) Kết quả , và ý nghĩa :
- Quân ta đã loại khỏi vòng chiến hơn 8000 tên .
- Giải Phóng đường biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân .
- Hành lang Đông - Tây bị chọc thủng .
- Thế bao vây của địch đối với Việt Bắc bị phá vỡ .
- Kế hoạch Rơ-ve bị phá sản .
- Con đường liên lạc của ta với các nước Xã Hội Chủ Nghĩa được khai thông .
- Ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ , mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến .
--123.23.251.230 (thảo luận) 02:47, ngày 25 tháng 11 năm 2012 (UTC)