Thảo luận:Chiến dịch Biên giới

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Untitled[sửa mã nguồn]

Hoàn cảnh lịch sử mới , Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950
1 _ Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến : ( Nguyên Nhân )
a ) Thuận lợi
- Cách mạng Trung Quốc thành công , Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời ( Ngày 1.10.1949 ) .
- Ngày 14.1.1950 , Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao giữa các nước trên Thế Giới .
- Từ năm 1950 , Trung Quốc , Liên Xô , các nước Xã Hội Chủ Nghĩa khác lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta .
b ) Khó Khăn
- Mĩ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương , giúp Pháp đề ra kế hoạch Rơ-ve ( Tháng 5.1949 ).
- Thực hiện Kế hoạch Rơ-ve , Pháp tăng cường hệ thống phòng thủ trên con đường số 4 , lập hành lang Đông - Tây , chuẩn bị tiến công Việt Bắc lần thứ 2 để nhanh chóng kết thúc chiến tranh .
2 _ Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950 : ( Chủ Trương của ta )
- Để tranh thủ những thuận lợi , khắc phục những khó khăn , đưa cuộc kháng chiến phát triển lên 1 bước mới .
- Tháng 6.1950 , Đảng và Chính Phủ ta Quyết định mở Chiến Dịch Biên giới nhằm tiêu hao 1 bộ phận sinh lực địch , khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới , mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc .
a ) Diễn Biến Chiến dịch thu đông 1950
- Ngày 16.9.1950 , ta đánh Đông Khê mở đầu chiến dịch .
- Ngày 18.9.1950 , ta tiêu diệt cứ điểm Đông Khê .
- Mất Đông Khê , Thất Khê bị uy hiếp , Cao Bằng bị cô lập . Vì vậy , Pháp quyết định rút khỏi Cao Bằng theo con đường số 4 có sự yểm trợ của quân Pháp từ Thất Khê tiến lên hòng chiếm lại Đông Khê và đón cánh quân từ Cao Bằng về .
- Đồng thời Pháp cho quân tiến đánh Thái Nguyên hòng thu hút chủ lực của ta .
- Nắm được ý đồ của chúng , quân ta chủ động mai phục , chặn đánh địch trên con đường số 4 , khiến 2 cánh quân này của Pháp không được gặp nhau .
- Do vậy , Pháp phải rút khỏi các cứ điểm trên con đường số 4  : Thất Khê , Na Sầm ,... Đường số 4 được giải phóng ( Ngày 22.10.1950 ) .
- Ta cũng đánh tan cuộc hành quân lên Thái Nguyên của chúng .
- Phối hợp với Biên giới , quân dân ta hoạt động mạnh buộc chúng rút khỏi thị xã Hòa Bình .
b ) Kết quả , và ý nghĩa :
- Quân ta đã loại khỏi vòng chiến hơn 8000 tên .
- Giải Phóng đường biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân .
- Hành lang Đông - Tây bị chọc thủng .
- Thế bao vây của địch đối với Việt Bắc bị phá vỡ .
- Kế hoạch Rơ-ve bị phá sản .
- Con đường liên lạc của ta với các nước Xã Hội Chủ Nghĩa được khai thông .
- Ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ , mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến .
--123.23.251.230 (thảo luận) 02:47, ngày 25 tháng 11 năm 2012 (UTC)