Thảo luận:Jean-Paul Sartre

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bình luận mới nhất: 4 ngày trước bởi 152.26.89.234 trong đề tài Các góc nhìn về tác phẩm "Ngôn Từ"

Sartres là đảng viên cộng sản?[sửa mã nguồn]

Sartres chưa từng vào Đảng Cộng sản. Ông chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Marx và có một thời gian khá gắn bó với những người cộng sản Pháp, nhưng ông chưa bao giờ vào Partie Communiste Francaise cả. Mình xin bỏ cụm từ "đảng viên Đảng Cộng sản Pháp".

Các góc nhìn về tác phẩm "Ngôn Từ"[sửa mã nguồn]

Sartre đặc biệt nhấn mạnh sự đa tầng ý nghĩa của các tác phẩm của mình (như đã nêu trong tiểu luận Tình Thế tập X năm 1976), mỗi người, mỗi tầng lớp sẽ nhìn thấy một lớp nghĩa khác nhau. Tác phẩm "Ngôn Từ" (Les Mots) không được nhiều dịch giả phân tích triệt để nên ta sẽ thảo luận về góc nhìn mình thấy được, cũng được xem là phương pháp tự nhìn nhận bản thân. – 152.26.89.234 (thảo luận) 15:53, ngày 15 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời