Thảo luận:Người Trung Quốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Thảo luận:Người Hoa)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Untitled[sửa mã nguồn]

Người Hán chỉ là một dân tộc (chính) ở Trung Quốc, nghĩa của người Hoa rộng hơn, nó có thể bao gồm cả các dân tộc khác hiện đang sinh sống ở Trung Quốc cũng như công dân các quốc gia khác có gốc gác là người Trung Quốc.

User:Vương Ngân Hà

nên đổi thành "người Tàu", còn tàu (Trung Quốc) dễ hiểu lầm sang tàu bè Trung quốc,nên phát triển bài này để viết thêm "người Trung Quốc"--Duongdttt 10:32, ngày 03 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Bài này, tôi nghĩ, nên được chuyển sang Wiktionary, sau khi được sửa đổi cho thích hợp. Người Trung Quốc tại Việt Nam thì đã có bài Người Hoa. Mekong Bluesman 10:41, ngày 03 tháng 11 năm 2005 (UTC)
Tôi đồng ý, trong bài Người Hoa có thể viết thêm một dòng về từ người Tàu, không cần phải dành riêng một mục từ như thế này. Phan Ba 12:12, ngày 03 tháng 11 năm 2005 (UTC)

bách gia tính[sửa mã nguồn]

Đoạn sau lấy từ bài không bách khoa sẽ bị xóa Tmct 10:27, ngày 27 tháng 4 năm 2007 (UTC)


Trích từ www.cri.cn Theo tin Tân Hoa Xã: Vừa qua, chuyên gia hữu quan Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc đã công bố sắp xếp mới nhất của Trăm Họ tại Trung Quốc đã dẫn đến sự quan tâm rộng khắp của xã hội. Chuyên gia cho rằng, sự biến đổi của Trăm Họ không những nói lên sự phân bố và biến đổi số lượng dân số, mà còn nói lên sự kế thừa của nền văn hoá dân tộc Trung Hoa. Trung Quốc là một nước sử dụng Họ sớm nhất trên thế giới, khoảng 5 nghìn năm trước, Họ đã được định là cha truyền con nối. Điều tra mới nhất của nghiên cứu viên Sở nghiên cứu sinh học di truyền và trưởng thành Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc Viên Nghĩa Đạt và Hội trưởng Hội liên lạc họ hàng họ Khưu Trung Hoa Khâu Gia Nho, sắp xếp thứ tự Trăm Họ mới hiện nay theo dân số nhiều ít.

Trong Trăm Họ mới, các họ Lý, Vương, Trương, Lưu, Trần, Dương, Hoàng, Triệu, Chu, Ngô xếp đầu tiên, khác nhiều với cuốn Trăm Họ được lưu truyền mấy nghìn năm nay.

Trăm Họ là do một thư sinh Tiền Đường (Hàng Châu) những năm đầu thời kỳ Bắc Tống sắp xếp các họ thường gặp theo vần từng câu bốn chữ, không nghiêm chỉnh sắp xếp theo số lượng dân số, chủ yếu là theo vần cho dễ đọc dễ nhớ.

Cuốn Trăm Họ cũ lúc đầu thu thập 411 Họ, sau này bổ sung đến 504 Họ, trong đó có 444 Họ một chữ, 60 Họ hai chữ. Thứ tự của 20 Họ đầu tiên là: Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Chử Vệ, Tưởng Thẩm Hàn Dương, Chu Tần Vưu Hứa.

Thứ tự của mấy Họ đầu tiên trong cuốn Trăm Họ cũ là có cân nhắc: Họ Triệu là do vua nhà Tống họ Triệu, họ Tiền là họ của vua nước Ngô Việt trong ngũ đại thập quốc, Tôn là họ bà chính Phi của ông vua họ Tiền lúc đó, còn Lý là họ của vua nước Nam Đường. Mấy nghìn năm nay, trong quá trình truyền nối ổn định Họ của người Trung Quốc, nền văn hoá của dân tộc Trung Hoa cũng được truyền từ đời này sang đời khác.

Mặc dù năm tháng không ngừng trôi đi, triều đại không ngừng thay đổi, nhưng chiếm tuyệt đại đa số dân số Trung Quốc, trước sau vẫn là một số Họ lớn thường gặp. Thống kê cho thấy, từ đời nhà Tống đến nay, trong lịch sử có khoảng một nửa người Trung Quốc đều tập trung trong 19 Họ lớn là "Lý, Vương, Trương, Lưu, Trần, Dương, Triệu, Hoàng, Chu, Ngô, Từ, Tôn, Hồ, Chu, Cao, Lâm, Hà, Quách và Mã."

Trong điều tra mới nhất, ba Họ lớn xếp đầu tiên Lý, Vương, Trương lần lượt chiếm 7,4%, 7,2% và 6,8% tổng dân số Trung Quốc, tổng dân số của ba Họ lớn này vượt quá 200 triệu người, có thể nói là ba nhóm người cùng Họ lớn nhất trên thế giới. Theo điều tra lần này, người Trung Quốc hiện nay đang sử dụng 4100 Họ.

Nghiên cứu viên Viên Nghĩa Đạt cho rằng, công nghiệp với cốt lõi là văn hoá Họ, sau này sẽ trở thành một ngành mang đặc sắc Trung Quốc lâu dài, nhất là những vùng có văn hoá lịch sử trên 5 nghìn năm như Hà Nam, Thiểm Tây, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, tương lai và tiềm năng phát triển của công nghiệp văn hoá Họ là không thể lường hết được.

Đổi tên[sửa mã nguồn]

Người Trung Quốc là người gì? Tôi mới nghe từ này lần đầu!

Bài đang nói về Người Việt gốc Hoa hay nói về Người Hoa hay Dân Trung Quốc?

Hoặc đổi tên bài và hoặc hợp nhất với các bài đã có, nếu tạo ra thêm một bài Người Đài Loan (dân tộc Đài Loan) nữa càng thêm rắc rối hoặc bài Dân tộc Trung Quốc có thể khác bài Dân tộc Trung Hoa. Chẳng phải Trung Hoa khác với Trung Quốc, Biển Nam Trung Hoa khác với Biển Nam Trung Quốc? Nghilevuong 04:21, ngày 7 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Tôi đồng ý. Bài này nên có tên là "Người Trung Hoa". Mekong Bluesman 11:24, ngày 7 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Tầm nhìn hẹp[sửa mã nguồn]

Bài này có đề tài về người Trung Quốc mà nội dung hầu hết lại nói về người Hoa ở Việt Nam, chiếm ít hơn 0.1% tổng số người Trung Quốc trên thế giới. NHD (thảo luận) 18:51, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Chỉ thấy viết về người Hoa tại Việt Nam. Tên một nơi, bài 1 nẻo rồi :D Eternal Dragon (thảo luận) 03:08, ngày 24 tháng 5 năm 2009 (UTC)