Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV Thành phố Hồ Chí Minh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, bầu 30 đại biểu quốc hội (30 người đã trúng cử).

Ông Nguyễn Thiện Nhân là đại biểu quốc hội tỉnh Trà Vinh, tuy không được nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bầu làm đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã được phân công về làm trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kì 2016-2021 vào tháng 5 năm 2017. Còn ông Đinh La Thăng thì bị điều đi làm đại biểu tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 18 tháng 4 năm 2019, Trần Lưu Quang, Đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Tây Ninh chuyển sinh hoạt về Đơn vị bầu cử số 1, TPHCM (Quận 1, Quận 3, Quận 4), thay vị trí bị khuyết bởi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời năm 2018.