Trợ giúp:Giới thiệu về sửa đổi bằng Mã đánh dấu Wiki/2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Sửa đổi trang
Kích hoạt chế độ sửa đổi

Định dạng
Giữ mọi thứ ngay ngắn

Liên kết và liên kết wiki
Kết nối các trang với nhau

Tạo bài viết mới
Xây dựng một trang từ nơi bắt đầu

Tổng kết
Xem lại những gì bạn đã được họcHầu hết bài viết thực sự cần rất ít định dạng văn bản.

Tất cả định dạng có thể được thêm vào bằng cách đặt các ký hiệu ở hai bên của khối văn bản. Bạn có thể nhập đánh dấu theo cách thủ công hoặc thêm đánh dấu đó qua thanh công cụ ở đầu khu vực sửa đổi.

Đề mục và đề mục con có thể được thêm bằng cách nhấp vào  Nâng cao và sau đó là Đề mục  trong dòng thanh công cụ bổ sung xuất hiện.

Chọn "Cấp 2" sẽ định dạng văn bản như là một đề mục chính, phân mục được sử dụng thường xuyên nhất của bất kỳ trang nào.
"Cấp 3" sẽ cung cấp cho bạn đề mục con cho đề mục Cấp 2, v.v.
Để tạo đề mục mà không cần sử dụng thanh công cụ, hãy đặt văn bản ở giữa các dấu =; số lượng dấu = ở mỗi đầu văn bản của văn bản tượng trưng cho số cấp độ của đề mục:
==Đề mục== (Cấp 2)
===Đề mục con=== (Cấp 3)

Văn bản có thể được in đậm hoặc in nghiêng bằng cách dùng các nút BI ở thanh công cụ.
Để tạo chữ in đậm hoặc in nghiêng mà không cần sử dụng thanh công cụ, hãy đặt văn bản giữa dấu nháy đơn '; ba lần ở mỗi bên để in đậm hoặc hai lần ở mỗi bên để in nghiêng.
'''in đậm'''
''in nghiêng''
Chủ đề của bài viết luôn được in đậm khi nó được đề cập lần đầu tiên, chứ không phải sau đó. Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thức, vị trí sử dụng văn bản in đậm và in nghiêng, hãy xem đề mục Cẩm nang biên soạn về việc định dạng in đậmin nghiêng.