Trợ giúp:Giới thiệu về sửa đổi bằng Mã đánh dấu Wiki/4

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Sửa đổi trang
Kích hoạt chế độ sửa đổi

Định dạng
Giữ mọi thứ ngay ngắn

Liên kết và liên kết wiki
Kết nối các trang với nhau

Tạo bài viết mới
Xây dựng một trang từ nơi bắt đầu

Tổng kết
Xem lại những gì bạn đã được họcTóm lược sửa đổi (Mô tả ngắn gọn các sửa đổi của bạn)

 

Đây là sửa đổi nhỏ (đây là gì?) Theo dõi trang này

Với việc lưu các thay đổi, bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý phát hành, một cách không thể hủy bỏ, đóng góp của mình theo Giấy phép CC BY-SA 4.0GFDL. Bạn đồng ý rằng một siêu liên kết hoặc URL thỏa mãn điều kiện ghi công trong giấy phép Creative Commons.

Đăng thay đổi Xem trước Xem thay đổi Huỷ bỏ

 

Khi bạn nghĩ mình đã sẵn sàng để đăng (lưu) thay đổi, thì trước tiên có một số việc cần phải làm.

Bạn nên xem trước những thay đổi của bạn để kiểm tra xem sửa đổi của bạn có giống như bạn dự định hay không, bằng cách nhấn vào nút Xem trước. Tất cả chúng ta đều mắc lỗi, vì vậy bước này có thể giúp bạn bắt lỗi trước khi bài viết bị thay đổi.

Viết một tóm lược sửa đổi ngắn gọn trong khung "Tóm lược sửa đổi" để giúp các biên tập viên khác hiểu bạn đã thực hiện thay đổi nào và tại sao bạn lại thực hiện thay đổi đấy. Bạn cũng có thể giải thích một cách ngắn gọn. Ví dụ: nếu bạn đang sửa lỗi đánh máy, bạn có thể chỉ cần gõ vào đó là "sửa chính tả".

Nếu bạn thực hiện một sửa đổi nhỏ không gây tranh cãi, chẳng hạn như sửa lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, bạn có thể tích vào hộp "☑ Đây là sửa đổi nhỏ". Sửa đổi nhỏ là những sửa đổi không sửa đổi ý nghĩa của trang hoặc tạo ra một thay đổi mà biên tập viên khác có thể tranh cãi một cách hợp lý.

To add a page to your Watchlist, so that you'll be notified of any further changes, use the "☑ Watch this page" box. You can also watchlist pages by clicking the star at upper right (next to the search box on desktop displays).

Previewed the page? Written an edit summary? Then you are ready for the final step: Click the Đăng thay đổi button, and your changes will instantly be uploaded to Wikipedia!