Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Genève

Cung vạn quốc, tòa chính của Văn phòng Geneva. Chỉ riêng năm 2012 đã có hơn 10.000 hội nghị quốc tế diễn ra ở đây.[1].
Allée des Nations (Đại lộ các quốc gia), cùng với dãy cờ của các thành viên.

Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Genève là trụ sở lớn thứ hai trong bốn địa điểm trụ sở chính của Liên Hợp Quốc.

Trụ sở Genève đứng thứ hai sau trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở thành phố New York. Nó nằm trong Cung vạn quốc xây dựng cho Hội Quốc Liên từ năm 1929 và 1938 tại Genève, Thụy Sĩ, và được mở rộng vào đầu những năm 1950 và cuối những năm 1960.[1][2]

Cùng với các cơ quan của Liên Hợp Quốc, Trụ sở cũng chứa các văn phòng cho một số chương trình và các quỹ như: Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) và Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Âu (UNECE).

Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn, các chương trình và các quỹ cũng có thể có văn phòng hoặc cơ quan chức năng khác đặt bên ngoài Cung vạn quốc, thông thường tại vị trí được Chính phủ Thụy Sĩ cung cấp.

Cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc và các tổ chức có trụ sở tại Genève khác của Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp giao ban hai tuần một lần tại Cung vạn quốc, ở Trung tâm Thông tin Liên Hợp Quốc tại Genève.

Các cơ quan[sửa | sửa mã nguồn]

Viết tắt Tên cơ quan Tên giao dịch

Cơ quan đặt trụ sở[sửa | sửa mã nguồn]

CD Hội nghị giải trừ quân bị Conference on Disarmament
IBE-UNESCO Văn phòng Quốc tế Giáo dục International Bureau of Education
ICC Trung tâm Máy tính quốc tế International Computing Centre
ILO Tổ chức Lao động Quốc tế International Labour Organization
ITC Trung tâm Thương mại Quốc tế International Trade Centre
ITU Liên minh Viễn thông Quốc tế International Telecommunication Union
Đơn vị Kiểm tra phối hợp Joint Inspection Unit
UNAIDS Chương trình phối hợp Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
OHCHR Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
CEB Ban Điều phối chính Liên Hợp Quốc United Nations Chief Executives Board for Coordination
Ủy ban Bồi thường Liên Hợp Quốc United Nations Compensation Commission
UNCTAD Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển United Nations Conference on Trade and Development
UNECE Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Âu United Nations Economic Commission for Europe
UNHCR Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn United Nations High Commissioner for Refugees
UNHRC Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (xem thêm Ủy ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền UNCHR) United Nations Human Rights Council (see also UNCHR, United Nations Commission on Human Rights)
UNIDIR Viện Nghiên cứu Giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc United Nations Institute for Disarmament Research
UNITAR Viện Nghiên cứu và Đào tạo Liên Hợp Quốc United Nations Institute for Training and Research
UN-NGLS Dịch vụ Liên lạc phi chính phủ Liên Hợp Quốc United Nations Non-Governmental Liaison Service
OCHA Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNOSDP Văn phòng Thể thao vì Phát triển và Hòa bình Liên Hợp Quốc United Nations Office on Sport for Development and Peace
Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội Liên Hợp Quốc United Nations Research Institute For Social Development
WHO Tổ chức Y tế Thế giới World Health Organization
WIPO Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới World Intellectual Property Organization
WMO Tổ chức Khí tượng Thế giới World Meteorological Organization

Cơ quan có đại diện[sửa | sửa mã nguồn]

IAEA Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (trụ sở chính ở Viên) International Atomic Energy Agency
UNEP Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (trụ sở ở Nairobi) United Nations Environment Programme
UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (trụ sở chính ở Paris) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNIDO Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (trụ sở chính ở Viên) United Nations Industrial Development Organization
WFP Chương trình Lương thực Thế giới (trụ sở chính ở Roma) World Food Programme

Chỉ dẫn[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b Simon Petite, "Rénovation du Palais des Nations: vote crucial", Le Temps, Monday ngày 23 tháng 12 năm 2013, p. 5.
  2. ^ “The Director-General”. United Nations Office at Geneva. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]


Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]